Visma koopt onderwijssoftwareleverancier Datapass

Visma koopt onderwijssoftwareleverancier Datapass

Visma breidt zijn activiteiten in de onderwijssector uit met de overname van Datapass. Hiermee krijgt de zakelijke SaaS-leverancier een specialist in handen op het gebied van planning-, control- en monitoringsoftware voor het onderwijs.

Met de overname, waarvan geen financiële details bekend zijn gemaakt, krijgt Visma een softwareleverancier in handen met klanten uit het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. De cloudgebaseerde planning-, control- en monitoringoplossingen stellen schoolbesturen in staat om begrotingen op te stellen, hun personeelsbestand te plannen, leerlingprognoses te verwerken en hierover zo efficiënt mogelijk te rapporteren.

De oplossingen van Datapass kunnen ook aan bestaande financiële software en HR software worden gekoppeld, evenals onderwijstoepassingen en systemen van onder andere DUO en het CBS.

Groeikansen Datapass

Datapass wil door de overname nog meer gaan groeien. Het bedrijf ziet groeikansen in het MBO-segment, samenwerkingsverbanden in het onderwijs, kinderopvangen, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Daarnaast wil de softwareleverancier bedrijven gaan helpen die veel van hun administratie in Excel uitvoeren. Datapass wil bedrijven ondersteunen bij het terugdringen van de foutgevoeligheid van een Excel-administratie. Verder wil Datapass profiteren van de bedrijfsvoerings-, marketing- en salescapaciteit waarover Visma beschikt.

Uitbreiding onderwijssector

Voor Visma is de overname van de softwareleverancier vooral interessant vanwege de mogelijkheid om zijn activiteiten in de onderwijssector uit te breiden en hiervoor nieuwe oplossingen aan te bieden. Bijvoorbeeld op het gebied van integratiemogelijkheden met andere (onderwijs)systemen.

Datapass en het bijbehorende team blijven onder eigen naam binnen de Visma Groep opereren. Wel gaat de softwareleverancier samenwerken met de Visma-onderdelen die de Visma Connected Experience voor het onderwijs vormen. Dit is een programma waarin deze onderdelen met onderwijsinstellingen en onderwijsbureaus samenwerken aan goed beveiligde, geïntegreerde cloudoplossingen voor een toekomstgerichte bedrijfsvoering en onderwijslogistiek.

Tip: Brengt Visma het plezier in applicatiebeveiliging?