Telecomaanbieders zullen verplicht worden om hun internetgegevens zes maanden te bewaren, onder de oude wetgeving was dat nog twaalf maanden. De bewaarplicht van twaalf maanden blijft wel gelden voor gegevens van vastetelefonie- of mobielenetwerken.

De gegevens zijn voor de politie en justitie een belangrijke manier voor opsporing van ernstige misdrijven. In juli dit jaar is de wet besproken in de Eerste Kamer en toen kwam het voorstel om de bewaartermijn voor gegevens van telefonie en internet te splitsen. Op deze manier kan er meer rekening worden gehouden met de kosten die bedrijven moeten maken voor het bewaren van de gegevens. De ministerraad heeft het het voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie goedgekeurd, dit kwam mede tot stand namens staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken.

De nieuwe wet heeft rekening gehouden met de Europese wetgeving die voorschrijft dat internetgegevens minimaal zes maanden en maximaal twee jaar bewaard moeten worden. De bewaarde gegevens bieden overigens geen inzicht in de inhoud van de communicatie, maar wel over het belgedrag en de contacten van personen.