1 min

De digitale transitie in de Nederlandse publieke sector loopt achter op andere landen. Dit ondanks dat veel Nederlands publieke organisaties wel een strategie hebben.

Dat blijkt uit onderzoek van Unit4. Slechts 15 procent heeft zijn digitale transformatie al volledig geïmplementeerd. In vergelijking met Canada en het VK loopt ons land achter. In die landen hebben publieke organisaties hun transitie al in respectievelijk al in 24 procent en 23 procent van de gevallen afgerond.

De trage uitrol is opmerkelijk omdat al een behoorlijk gedeelte van de Nederlandse publieke organisaties, 40 procent, wel over een digitale transitiestrategie beschikt. Vaak is deze niet geheel in alle afdelingen en teams uitgerold. Ongeveer 9 procent geeft aan een strategie te hebben, maar daar niets mee te hebben gedaan.

Digitale transitie belangrijk

Wel is het besef van het nut van een digitale transitie onder Nederlandse publieke organisaties redelijk groot. 41 procent van de respondenten geeft aan dat er een grote verandering nodig is om data voor meerdere afdelingen geschikt te maken.

In 32 procent van de gevallen moeten data nog handmatig worden overgezet. Nog eens 29 procent geeft aan regelmatig gegevens vanaf papier digitaal te moeten invoeren.

Inhaalslag

Gelukkig maken Nederlandse publieke organisaties de komende jaren een inhaalslag. 39 procent verwacht binnen twee tot drie jaar de strategie volledig te hebben uitgerold. 47 procent verwacht minder dan twee jaar nodig te hebben. Hiervan geeft weer 6 procent aan zelfs binnen een jaar de digitale transitie af te ronden.

Lees ook: Gartner: “technical debt” houdt bedrijven tegen