1 min Applications

ServiceNow biedt meer AI met Case Summarization en Text-to-Code

ServiceNow biedt meer AI met Case Summarization en Text-to-Code

ServiceNow heeft twee nieuwe generatieve AI-tools toegevoegd aan zijn platform: Case Summarization en Text-to-Code. De tools moeten het nemen van beslissingen binnen bedrijven versnellen door repetitieve taken te automatiseren.

ServiceNow brengt de twee tools onder in het Now Assist-portfolio. De tool Case Summarization gebruikt generatieve AI voor het automatisch samenstellen van informatie uit data uit IT-omgevingen, HR-gegevens en klantenservice cases. Hiervan worden dan geautomatiseerde samenvattingen gemaakt.

Dit moet overdrachten tussen klantenteams versnellen en makkelijker maken en het (geautomatiseerd) oplossen van klantenproblemen versnellen. Medewerkers kunnen op deze manier makkelijker elders bij ingewikkeldere taken worden ingezet.

Text-to-Code

De nieuwe tool Text-to-Code transformeert in normale taal opgestelde prompts in uitvoerbare code voor het ServiceNow-platform. Op deze manier kunnen ontwikkelaars makkelijker code voor routinecommando’s maken.

De door de generatieve AI-tool gemaakte code kan vervolgens eenvoudig in de DevOps-pipeline worden ingebracht en uiteindelijk tot een resultaat leiden, zo is de gedachte.

Standaard beschikbaar in Vancouver-editie

De nieuwe generatieve AI-tools zijn nu nog alleen voor een geselecteerde groep klanten en partners beschikbaar. In de herfst maken ze onderdeel uit van de dan te lanceren Vancouver-editie van het ServiceNow-platform.

Lees meer: ServiceNow brengt met Now Assist for Virtual Agent meer AI naar platform