Project Metis is Amazons late antwoord op ChatGPT en Gemini

Accuratesse en brede inzetbaarheid worden X-factors

Project Metis is Amazons late antwoord op ChatGPT en Gemini

Volgens Business Insider werkt Amazon aan een “ChatGPT-killer”. Het zogeheten Project Metis lijkt vergelijkbare functies te hebben als de fameuze OpenAI-chatbot en Google Gemini. Wordt Amazons aanbod een verplicht nummertje of zal het een rol van betekenis spelen in de GenAI-race?

Metis zou in september lanceren, blijkt uit anonieme bronnen en interne documentatie die Business Insider heeft geraadpleegd. Onderhuids gaat de chatbot draaien op een LLM genaamd Olympus, dat een krachtigere versie is van het al beschikbare Amazon Titan-model. Net als OpenAI’s recentere GPT-modellen, Google Gemini en Anthropic Claude zal de chatbot vaardig zijn in zowel tekst als beeld.

Inhaalslag nodig

In verschillende vormen bieden AI-leiders OpenAI, Google, Microsoft, Meta en Anthropic publieke chatbots. Ook Amazon is zich maar al te bewust van het feit dat het in dit lijstje ontbreekt, blijkt uit de interne documenten. CEO Andy Jassy is zelfs persoonlijk betrokken bij Metis om de vorderingen ervan in de gaten te houden. Momenteel wordt het intern getest.

Om het project over de streep te trekken, zijn veel medewerkers van het Amazon Alexa-team overgebracht naar Metis. Er zouden eveneens veel overeenkomsten zijn tussen Metis en “Remarkable Alexa”, een betaalde variant van de spraakassistent met imposantere vaardigheden dan de gratis versie.

Toch is het onzeker hoeveel prioriteit Metis krijgt. Omdat Amazon nog niet eens aan de wapenwedloop rondom publieke chatbots begonnen is, twijfelt een van de Business Insider-bronnen of het niet al te laat is om nog volwaardig mee te doen.

X-factor kan doorslaggevend zijn

Het idee dat het al te laat is om ChatGPT en Gemini te beconcurreren, is wel erg voorbarig. Hoewel Google vroeg klaarstond met de Bard-chatbot (later Gemini), was het de superieure functionaliteit van ChatGPT dat doorslaggevend was. Niets wijst erop dat gebruikers loyaal blijven aan het product van OpenAI als een alternatief simpelweg beter is.

Eén van de belangrijkste features van Metis zou weleens RAG kunnen zijn. Retrieval-Augmented Generation maakt het mogelijk voor een chatbot om buiten de eigen trainingsdata nog gegevens in te zien, dat de accuratesse en actualiteit ten goede komt. Nadat een partij als OpenAI, Google of Amazon een AI-model maanden traint met een gigantische dataset, is er normaliter niet de mogelijkheid om het model vervolgens te voorzien van nieuwe informatie. RAG lost dit probleem op door een AI-output te verrijken met externe informatie.

Concreet betekent dit dat Metis bijvoorbeeld de meest recente beurswaardes kan vermelden of in kan spelen op het laatste nieuws. Dat is iets waar ChatGPT en Gemini ook toe in staat zijn, maar die gebruiken feitelijk een normale zoekmachine en vatten de zoekresultaten samen. Metis zou veel effectiever met nieuw vergaarde informatie om moeten kunnen gaan. Of dit echt zo is, zal in september moeten blijken.

AI-agent

Een andere manier waarop Metis van pas kan komen, is door als agent (op z’n Engels uitgesproken) te fungeren. Dit houdt in dat het AI-model bepaalde taken kan automatiseren. Denk hierbij aan het optuigen van een vakantieplanning, het boeken van een vlucht of het aanzetten van je lichten in de woonkamer op een bepaald tijdstip.

Lees ook: Claude 3.5 Sonnet: Anthropic verslaat OpenAI en Google opnieuw