1 min

Een rechter van het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft bepaald dat Twitter onder ander de gebruikersgegevens en tweets van meerdere personen die contact onderhielden met WikiLeaks moet afstaan. Dit in verband met een rechtzaak tegen Julian Assange en WikiLeaks. Onder deze personen zou zich ook de Nederlandse Rop Gonggrijp bevinden.

De Amerikaanse Justitie onderzoekt of Julian Assange en zijn klokkenluiders-website WikiLeaks vervolgd kunnen worden voor het publiceren van zo’n 250.000 geheimen documenten afkomstig van Amerikaanse diplomaten in het buitenland. Twitter wordt nu verplicht om onder andere gebruikersgegevens en tweets van de betreffende gebruikers af te staan.

Onder de betrokken gebruikers waren er in elk geval drie personen het niet eens met de uitspraak en gingen dan ook tegen de uitspraak in hoger beroep. De drie personen beriepen zich op hun privacy en hun recht op vrijheid van meningsuiting. De rechter verwierp deze argumenten echter omdat Twitter toch al openbaar is.