Vandaag is de actie ‘Zet inbrekers te Kijk’ van start gegaan. Deze actie is het initiatief van Vereniging Eigen Huis (VEH) waarmee ze de strijd wil aangaan met inbrekers. Op de bijbehorende website zijn zelfgemaakte foto’s van inbrekers online te zien.

De actie was afgelopen maandag al aangekondigd in diverse media, maar vandaag is het echt zover. Het is vanaf nu mogelijk om foto’s van inbrekers naar de website te uploaden en bekijken. Aan het opsturen van eigen beeldmateriaal is één voorwaarde verbonden en dat is dat je een kopie opstuurt van het aangifteformulier waarin naar de inbraak verwezen wordt.

Aanleiding voor dit initiatief is dat het aantal inbraken volgens VEH razendsnel toeneemt. De organisatie spreekt over bijna 80.000 inbraken per jaar. Omgerekend betekent dit dat er ongeveer iedere 9 minuten ergens wordt ingebroken. Daarom neemt de consumentenorganisatie voor huizenbezitters het initiatief voor deze actie.

De actie riep behoorlijk wat reacties op. Het Openbaar Ministerie maakte zich zorgen over privacy-issues van de inbrekers. Ook het rechtsbeginsel ‘onschuldig tot het tegendeel is bewezen’ zou door deze actie onder druk komen te staan.

Naast het uploaden en bekijken van inbraakfoto’s kunnen bezoekers ook meepraten op het forum, de inbraakcheck doen en adviezen nalezen om de kans op inbraak zoveel mogelijk te voorkomen. Overigens zijn er op het moment van schrijven nog maar weinig foto’s te zien: in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland zijn ieder 2 foto’s te zien.