Jusitie wil boete voor digitaal schenden privacy

Het ministerie van Justitie werkt aan een wet die het in de toekomst verboden maakt om filmpjes of foto’s van verdachten op internet te plaatsen. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een boete van 25.000 euro. Het opsporen van criminelen is alleen voorbehouden aan politie en justitie en niet aan winkeliers of andere particulieren en bedrijven, aldus het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Jusitie wil boete voor digitaal schenden privacyIn nauwe samenwerking met het CBP werkt het ministerie van Justitie aan de inhoud van de wet die komend najaar klaar moet zijn. "Degene die andermans privacy schendt zal zonder voorbehoud afschrikwekkende boetes krijgen", aldus CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm. De hoogte van de boete wordt afhankelijk van de ernst van het vergrijp en de grootte van de organisatie. De boete kan al snel oplopen tot 25.000 euro. Voor grote internetbedrijven zoals Facebook, Google en Microsoft kan het overtreden van de privacyregels zelfs miljoenen gaan kosten.

Momenteel kan het CBP alleen dreigen met een dwangsom, wat een soort voorwaardelijke boete inhoud. Door de hoge boetes denkt Kohnstamm meer respect voor privacy te kunnen afdwingen en hebben hij en zijn medewerkers meer kracht.

Het CDA vindt dit wetsvoorstel echter kansloos. Volgens CDA-kamerlid Madeleine van Toorenburg is het de omgekeerde wereld dat de privacy van iemand die jouw huis binnendringt of een diefstal pleegt in jouw winkel niet geschonden zou mogen worden. Van Toorenburg vraagt daarom opheldering aan Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie.

Bron:AD