Odido krijgt 175.000 euro boete na schenden privacy

Odido krijgt 175.000 euro boete na schenden privacy

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) heeft Odido een boete opgelegd van 175.000 euro. Volgens de toezichthouder heeft de telecomoperator op illegale wijze verkeersgegevens van miljoenen abonnees verwerkt.

Voor het opleggen van de boete deed de RDI onderzoek naar het verwerken van de data tussen begin 2018 en eind 2019. Odido had een samenwerkingsproject met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ze wilden een algoritme ontwikkelen dat informatie oplevert over de verplaatsing van groepen mensen. Hoewel niet is vastgesteld dat de verkeersgegevens aan het CBS zijn verstrekt, ziet RDI dat de interne verwerking van de data niet voldoet aan de Telecommunicatiewet.

De data werden door Odido gebruikt voor tellingen van de groepen in een bepaald gebied. Hierin zaten ook privacygevoelige data, waaronder tijdstippen van telefoongesprekken en locaties van bellers. De telecomoperator mag deze data uitsluitend gebruiken voor wettelijk toegestane data, zoals facturering. Het is volgens de Telecommunicatiewet echter niet toegestaan de ruwe verkeersgegevens voor het samenwerkingsproject te verwerken.

Tip: Odido Business ontzorgt ondernemend Nederland met connectiviteit op maat

Einde samenwerkingsproject

“Odido heeft zich, door medewerking te verlenen aan de CBS pilot, in willen zetten voor een maatschappelijk doel: de bevordering van de leefbaarheid in Nederland door het analyseren van bewegingspatronen. Daarbij heeft de telecomprovider te goeder trouw gehandeld en de regels gevolgd die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die ruimte laat voor de statistische verwerking van gegevens. De RDI komt echter in haar besluit tot het oordeel dat bij de interne verwerking van de verkeersgegevens de Telecommunicatiewet nauwlettender gevolgd had moeten worden”, aldus Odido in een reactie. “Hoewel de telecomaanbieder de situatie en de boete betreurt, is Odido tegelijkertijd blij dat er met deze beslissing op bezwaar een einde komt aan een slepende kwestie over een kwestie zich al meer dan 4 jaar geleden afspeelde.”

De RDI kan niet exact vaststellen van hoeveel abonnees Odido de gegevens gebruikt. De toezichthouder gaat nu in ieder geval uit van ongeveer 2,5 miljoen tot 4,5 miljoen abonnees. Het aantal gebruikte gegevens en de duur van de overtreding zijn bepalend bij de hoogte van de boete. Daarnaast is het niet kunnen vaststellen dat de data daadwerkelijk aan het CBS zijn verstrekt, een boeteverlagende onstandigheid.

Odido en het CBS hebben begin 2020 de samenwerking beëindigd. Sindsdien zijn er ook geen nieuwe overtredingen geconstateerd.