Ministerie ziet privacyrisico’s in Google-diensten in onderwijs

Ministerie ziet privacyrisico’s in Google-diensten in onderwijs

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) ziet een overstap van de Rijksoverheid van Microsoft 365 naar Google Workspace for Education voor het onderwijs voorlopig niet zitten. Er zijn nog te veel privacyrisico’s die nog niet in overleg met de techgigant zijn opgelost.

Als onderdeel van het Ministerie van J&V onderzoekt de dienst Strategisch Leveringsmanagement Microsoft Rijk, verantwoordelijk voor deals met cloudbedrijven, of een overstap voor het onderwijs van Microsoft 365 naar de Google Workspace for Education-tools risico’s oplevert op het gebied van privacy. Hierbij wordt samengewerkt met de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het onderzoek moet ook de kennis opleveren of Google Workspace geschikt is voor de hele Rijksoverheid.

In een voorlopige conclusie constateert de dienst nu dat er een tiental belangrijke aandachtspunten zijn die, vooral rond het gebruik en verzamelen van privacygevoelige metadata door Google, de overstap moeilijk maken. Inmiddels zou door gesprekken tussen beide partijen van deze tien punten er acht zijn overgebleven.

Verzamelen en gebruik metadata

Het probleem zit hem volgens het ministerie vooral in het verzamelen en gebruik van metadata, zoals klantengegevens, maar ook diagnostische gegevens, inclusief data als individuele persoonsgegevens. Google biedt hier volgens de rijksdienst weinig transparantie over hoe en waarom het deze informatie verzamelt en gebruikt. De techgigant ziet zichzelf als de enige verantwoordelijke voor het verwerken van de verzamelde metadata. Hierdoor mag het als enige bepalen voor welk doel zij deze data gebruiken en hoe dat gebeurt. Bovendien staat in de privacy-overeenkomsten dat deze eenzijdig door Google kunnen worden aangepast. Hierdoor hebben scholen -of straks misschien andere diensten van de Rijksoverheid, geen grip op wat er met de metadata gebeurt wanneer zij Google Workspace gebruiken.

Een ander geconstateerd probleem is bijvoorbeeld dat de dienst constateert dat de toegang tot Google Workspace for Education niet is beperkt tot één zakelijk account. Toegang is mogelijk met meerdere accounts, zodat eventueel werk- en privéaccounts in elkaar kunnen overlopen. Vanuit privacy- en veiligheidsoogpunt is dit natuurlijk niet wenselijk.

De hoeveelheid bezwaren die nu nog bij het gebruik van Google Workspace for Education openstaan, heeft de dienst Strategisch Leveringsmanagement Microsoft Rijk voorlopig doen besluiten het gebruik ervan af te raden.