‘Niet altijd boete bij schending online privacy’

Iedereen hecht veel waarde aan zijn of haar privacy op internet. Zomaar foto’s of video’s op internet plaatsen van een ander zonder nadrukkelijke toestemming is dan ook niet toegestaan. Maar wat als een slachtoffer persoonlijke gegevens of videobeelden van een dader op internet plaatst? Wettelijk gezien is degene die deze informatie en beelden uploadt strafbaar, maar staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) zal niet iedereen beboeten die zich hieraan schuldig maakt.

‘Niet altijd boete bij schending online privacy’ Dat zegt Teeven in antwoord op schriftelijke vragen van het CDA. De staatssecretaris wil het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) sanctiemogelijkheden geven om slachtoffers van ernstige misdrijven te beletten dat zij dat privacy van de dader online schenden. Kamerlid Madeleine Toorenburg (CDA) noemt dit "de omgekeerde wereld". De PVV van Geert Wilders is eveneens kritisch over dit voorstel.

Teeven wil het wetsvoorstel aankomend najaar overhandigen aan de Tweede Kamer. De precieze inhoud van het wetsvoorstel en de hoogte van de boetes moeten nog in de ministerraad besproken worden. Een eventuele boete moet volgens Teeven "proportioneel" zijn, gelet op de ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en alle overige relevante omstandigheden van het individuele geval.

Begin juni lanceerde Vereniging Eigen Huis (VEH) de actie ‘Zet inbrekers te kijk’, waarmee ze de strijd met inbrekers wil aangaan. Slachtoffers konden op een speciale website hun foto’s en videobeelden online zetten. Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als het CBP maakten zich onmiddellijk zorgen over de privacy van de dader. "onschuldig tot het tegendeel is bewezen" zou volgens hen niet langer opgaan in deze kwestie.

De actie is overigens nog geen groot succes: de vereniging ontving in de eerste maand ongeveer 100 foto’s, waarvan de meeste niet gepaard gingen met een kopie van het aangiftebewijs.

Bron:NU.nl