De Vereniging Eigen Huis (VEH) lanceerde vorige maand de actie ‘Zet Inbrekers te Kijk’. Maar het animo voor het insturen van bruikbare video-opnamen en foto’s is erg laag. Daarom wil VEH de opzet van de website veranderen.

Met de actie ‘Zet Inbrekers te Kijk’ wil VEH de strijd aangaan met inbrekers. Jaarlijks worden er volgens de organisatie ruim 80.000 inbraken gepleegd. Dat betekent dat gemiddeld iedere 9 minuten een inbraak plaatsvindt.

VEH riep slachtoffers op hun video-opnamen en inbraakfoto’s op te sturen zodat deze online konden worden gezet. Weinig mensen gaven gehoor aan deze oproep. Tot nu toe kreeg de vereniging ongeveer 100 foto’s. Vaak gingen deze inzendingen niet gepaard met een kopie van het aangiftebewijs, een van de eisen die VEH stelde. Daarnaast ontbrak ook vaak essentiële informatie, zoals wat er op de beelden te zien was. "Het waren foto’s en camerabeelden, maar ook verhalen op papier", aldus de woordvoerder van VEH.

Daarom heeft VEH besloten om voor een andere opzet van de website te kiezen. De organisatie wil de site gebruiken als een landelijk platform waarop (bewegende) beelden van onder meer inbraken en buurtvandalisme te zien zijn. De organisatie overlegt deze week met het Openbaar Ministerie (OM) over de plannen.

Tevens hoopt VEH met de voornemens tegemoet te komen aan de bezwaren van het OM en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het OM maakte zich zorgen over privacy-issues van de inbrekers. Ook het rechtsbeginsel ‘onschuldig tot het tegendeel is bewezen’ zou door deze actie onder druk komen te staan. De dag na de lancering zei het CBP niet blij te zijn met de website. "Er zijn heldere regels over de bescherming van persoonsgegevens, waar dit soort beelden ook onder vallen", aldus de zegsvrouw destijds.

Daarom gaat VEH nu samenwerken met de politie en het OM. "We spelen inzendingen door aan de politie en wachten met publiceren tot de beelden zijn vrijgegeven. Andersom kan de politie gegevens bij ons aandragen", zegt een woordvoerder van de organisatie.