2min

Tags in dit artikel

, , ,

Eurocommissaris Karel de Gucht (Handel) laat het ACTA-verdrag toetsen door het Europees Hof, de hoogste rechtsprekende instantie in Europa. Op deze manier wil hij duidelijk boven tafel krijgen of het verdrag in strijd is met bestaande internationale verdragen of niet.

Volgens De Gucht wordt het debat momenteel te veel geleid door geruchten. Hierdoor is het niet mogelijk om een eerlijke afweging van alle voors en tegens te maken. "Het debat moet gaan over feiten en niet over geruchten die worden verspreid via sociale media en blogs", aldus De Gucht.

Tegenstanders vrezen dat het ACTA-verdrag een vrijbrief is voor internetcensuur. Een parlementaire meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer vindt dat het kabinet het verdrag niet moet ondertekenen, omdat het mogelijk op gespannen voet staat met het Grondrechtenhandvest van de Europese Unie en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Pas zodra hier meer opheldering over bestaat kunnen de Kamerfracties een goed oordeel vellen.

Naast Nederland hebben ook Letland, Polen, Tsjechië, Slowakije en Slovenië moeite met het verdrag. Ook Duitsland had aanvankelijk bezwaren, maar besloot later alsnog het verdrag te ondertekenen.

De Gucht zegt verheugd te zijn dat de kwestie leeft onder de bevolking. "Ik ben blij dat mensen hun zorgen zo actief uiten, vooral als het gaat om de vrijheid op internet. Ik besef dat er onzekerheid is over wat ACTA echt betekent voor de belangrijkste issues." Hij benadrukt dat ACTA enkel helpt met uitvoeren van reeds bestaande wetten.

Europarlementariër Marietje Schaake (D66/ALDE) vindt het opmerkelijk dat De Gucht nu ineens met deze mededeling komt. Volgens haar had de Europese Commissie al jaren geleden het verdrag moeten laten toetsen door het Europees Hof.

De toetsing van het verdrag kan volgens juristen wel eens enkele jaren in beslag nemen. Zodoende heeft het Europees Parlement voorlopig geen kans om zich uit te spreken over het omstreden verdrag.