Nu netneutraliteit in Nederland wettelijk is vastgelegd, zouden Frankrijk en andere Europese landen dit voorbeeld moeten volgen. Netneutraliteit garandeert immers de vrijheid van communicatie voor miljarden internetgebruikers en stimuleert innovatie en groei.

Dat zegt La Quadrature du Net, de Franse tegenhanger van Bits of Freedom die opkomt voor de digitale burgerrechten van Frankrijk. De belangenbehartiger prijst Nederland voor het implementeren van wettelijke regels die het tariferen, blokkeren of vertragen van bepaalde diensten aan banden legt. Tevens stelt de nieuwe wetgeving perk en paal aan technieken om berichten mee af te luisteren of mee te lezen, zoals Deep Package Inspection (DPI).

Jérémie Zimmermann, een van de oprichters van La Quadrature du Net, is zeer verheugd over de inspanningen van Bits of Freedom. Hij prijst de Nederlandse burgerrechtenorganisatie voor haar inspanningen om netneutraliteit wettelijk vast te leggen.

"Het Nederlandse maatschappelijke middenveld moet geprijsd worden voor deze belangrijke mijlpaal om het open en vrije internet te beschermen. Netneutraliteit is niet alleen de katalysator voor groei en innovatie in de digitale omgeving, maar ook voor de vrijheid van communicatie van miljarden internetgebruikers over de hele wereld. Europa moet zich afscheiden van de afwachtende houding van de Europese Commissie en zich inspannen om netneutraliteit via wetgeving vast te leggen. Er is al genoeg tijd verloren gegaan en de situatie is er alleen maar erger op geworden. Het is tijd op om te treden!", aldus Zimmermann.

Afgelopen jaar stemde de Tweede Kamer in om het principe van netneutraliteit wettelijk vast te leggen. Gisteren ging de Eerste Kamer ook akkoord met het wetsvoorstel. Bits of Freedom sprak van een "historisch moment voor internetvrijheid in Nederland". Minister Verhagen liet via Twitter weten dat hij eveneens verheugd is. De nieuwe regels zullen op z’n vroegst in 2013 in werking treden.