De International Trade Commission (ITC) adviseert om een importverbod op te leggen voor de Slim-versie van de Xbox 360. Het advies heeft geen betrekking op alle Xbox-consoles: de uitspraak geldt enkel voor de 4GB- en 250GB-versie van de Xbox 360 Slim. Deze console schendt vier patenten van Motorola. Daarnaast moet Microsoft een waarborgsom van 7 procent betalen over de onverkochte voorraad consoles in de Verenigde Staten.

Dat is de aanbeveling van het ITC, dat bij machte is om een importverbod op te leggen. Met dit standpunt benadrukt het ITC nogmaals dat Microsoft zich schuldig maakt aan patentinbreuk. Het gaat echter niet om een definitief oordeel. De zes commissieleden hebben nog tot 23 augustus de tijd om een definitieve uitspraak te formuleren.

In een reactie laat Microsoft weten dat het alle vertrouwen heeft dat het ITC ten gunste van het bedrijf zal oordelen en Motorola zal gebieden om zich aan de gemaakte afspraken in de FRAND-voorwaarden te houden. Daarin hebben fabrikanten met elkaar afgesproken om standaard essentiële patenten voor een redelijk, eerlijk en niet-discriminerend bedrag beschikbaar te stellen.

Begin mei bepaalde de rechter in het Duitse Mannheim dat Microsoft zich schuldig maakt aan patentinbreuk. Het gaat daarbij onder meer over een patent op videocodec H.264 en de WiFi-standaard WLAN, waarvan patenten in handen zijn van Motorola. Het computer- en softwarebedrijf wist echter bij de Amerikaanse rechtbank af te dwingen dat een eventueel verkoopverbod in Duitsland niet in werking zal treden zolang deze rechtbank nog geen uitspraak in de zaak heeft gedaan. De kans dat Microsoft zich alsnog aan het verkoopverbod moet houden, is wel aanwezig, maar afhankelijk van de definitieve uitspraak.

Motorola eiste onlangs een bedrag van vier miljard dollar van Microsoft voor het schenden van de patenten. Voordat de rechter een uitspraak doet in deze kwestie, wil het bedrijf uit Redmond een antwoord op de vraag of Motorola haar verplichtingen nakomt om FRAND-patenten aan te bieden aan andere fabrikanten.