1 min

Tags in dit artikel

, , ,

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie tegen het ACTA-verdrag. Het internationale verdrag voor bescherming van intellectueel eigendom zou ruimte laten voor "onbedoelde interpretaties met negatieve gevolgen voor privacy en internetvrijheid", zo staat in de motie.

Waar D66, PVV, GroenLinks, SP en PvdA zich al eerder kritisch uitten over ACTA, was de VVD vooralsnog voorstander van het verdrag. Desondanks ging ook de regeringspartij overstag en stemde het voor de motie. Het CDA is daarmee de enige partij die nog voorstander is van ACTA.

Ook een andere motie van initiatiefnemer Kees Verhoeven van D66 is aangenomen, waardoor de kamer ook in de toekomst tegen vergelijkbare verdragen zal stemmen.

In juni zal het Europees Parlement stemmen over het verdrag, maar hier wilden de partijen niet op wachten. "Nederland geeft hiermee een signaal af dat het ACTA hoe dan ook zal blokkeren", aldus Verhoeven. D66 pleit eveneens voor een breder aanbod van legale films en muziek op het internet. In de motie staat hierover: "Ik verzoek de regering tot slot het auteursrechtbeleid toe te spitsen op de economische groeimogelijkheden die het internet biedt via onder meer nieuwe verdienmodellen voor legaal aanbod."

Na veel protesten lijken steeds meer hogere instellingen tegen ACTA op te treden. Eurocommissaris Neelie Kroes gaf eerder al aan niet te verwachten dat ACTA door het Parlement goedgekeurd zou worden.