Het Nederlandse bedrijfsleven maakt zich niet druk over de komst van IPv6, het nieuwe internetprotocol dat het tekort aan IP-adressen moet oplossen. Organisaties anticiperen onvoldoende op de komst van het nieuwe internetprotocol: minder dan de helft van de bedrijven treft maatregelen om de komst van IPv6 in goede banen te leiden.

Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door KPMG en TNO. Slechts 15 procent van de onderzochte bedrijven geeft aan dat IPv6 zich op dit moment in een test- en acceptatiefase bevindt. Niet meer dan 5 procent heeft het personeel klaargestoomd voor het nieuwe internetprotocol middels trainingen. Eén op de vijf bedrijven heeft inmiddels IPv6-adressen aangevraagd en de internetverbinding geschikt gemaakt voor IPv6. Minder dan 5 procent van de organisaties heeft de bedrijfspagina’s gebruiksklaar gemaakt voor het nieuwe internetprotocol.

"Hoewel de laatste IP-adressen volgens IPv4 vorig jaar vergeven zijn en de overstap naar IPv6 onvermijdelijk is, zijn Nederlandse organisaties in zeer beperkte mate bezig met het nieuwe internet protocol", zegt Sander Klous van KPMG Advisory.

Klous vervolgt zijn verhaal: "Organisaties en eindgebruikers zullen in toenemende mate worden geconfronteerd met de schaarste aan IPv4-adressen. Hoewel er door verschillende belanghebbenden proactief wordt gewerkt aan de uitrol van IPv6, wordt de urgentie van de invoering van het nieuwe internetprotocol bij de onderzochte organisaties nog onvoldoende onderkend. De organisaties blijken de noodzaak van de invoering van IPv6 weliswaar in te zien, maar denken in het algemeen zeer verschillend over het moment van invoeren."

Zeven op de tien respondenten ziet geen bedrijfsrisico in het verdwijnen van IPv4-adressen. Zes op de tien onderzochte bedrijven zegt momenteel andere prioriteiten te hebben dan de overschakeling naar IPv6. " De ontwikkeling voltrekt zich op dit moment nog grotendeels buiten het gezichtsveld van de organisatie. Het IPv4-netwerk blijft immers gewoon functioneren en de exclusieve IPv6-delen van het internet ontstaan vooral in gebieden waar relatief weinig contact mee is, zoals Azië, aldus Kous.

Klous waarschuwt het Nederlandse bedrijfsleven voor de consequenties voor bedrijven die achterblijven op deze ontwikkelingen. In het ergste geval kan het ten koste gaan van de concurrentiepositie. "Nederlandse organisaties zullen dan plotseling te maken krijgen met massale concurrentie van bedrijven die al geruime tijd actief zijn met het nieuwe internet protocol. Ze worden dan met recht geconfronteerd met een remmende voorsprong van formaat. Het is voor de bedrijven en instellingen dan ook essentieel om proactief om te gaan met de komst van IPv6."

IPv6 is de opvolger van het huidige IPv4. Momenteel zijn er zo’n 4,3 miljard IP-adressen in omloop en is er nauwelijks ruimte voor nieuwe adressen. Daarom zal IPv6 vandaag wereldwijd gelanceerd worden. Een aantal grote bedrijven zoals Facebook, Google, Microsoft, Cisco, Comcast en AT&T zullen als eerste het nieuwe internetprotocol in gebruik nemen.