2min

Tags in dit artikel

, , , ,

Echt volledig datagedreven werken gebeurt nog weinig in het Nederlandse bedrijfsleven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Managed Service Provider (MSP) UMBRiO.

Volgens het onderzoek onder Nederlandse managers valt het aantal Nederlandse bedrijven dat volledig op basis van verzamelde en geanalyseerde data opereert tegen. Ongeveer 13 procent van de respondenten geeft aan op basis van hun data en de analyses daarvan te werken en beslissingen te nemen.

Ongeveer 65 procent van de ondervraagde leidinggevenden heeft datagedreven werken niet hoog op de agenda staan. Zo geeft 12 procent hiervan aan deels datagedreven of helemaal niet datagedreven te werken. Ruim één op de drie respondenten geeft aan deze manier van werken wel op de agenda te hebben staan en dit binnen een jaar te willen oppakken.

Uit het onderzoek van UMBRiO blijkt verder dat datagedreven werken wel door iets meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven wordt gezien als een manier om de bedrijfsvoering te verbeteren, de IT-omgeving te stroomlijnen en efficiënter te gaan werken. Andere motivaties zijn het verbeteren van de dienstverlening aan klanten en kostenbesparing.

Prioriteit in enkele branches

Datagedreven werken wordt vooral als een prioriteit gezien door de overheid, de financiële dienstverlening en de communicatiebranche. Volgens de respondenten uit deze bedrijfssectoren kan werken en beslissen op basis van verzamelde en geanalyseerde bedrijfsdata helpen doelen te bereiken.

De respondenten uit deze branches geven dan ook aan binnen een jaar projecten op te starten om hun organisaties datagedreven te maken. Bijna de helft van de respondenten wil dit zelfs binnen een jaar realiseren.

Overige resultaten

Verder blijkt dat datagedreven werken en beslissen vooral populair is onder de jongere generatie van leidinggevenden. Een grote meerderheid van de managers tot 34 jaar geeft aan deze manier van werken binnen drie jaar te willen implementeren. Dit geldt voor iets meer dan de helft van de managers ouder dan 55 jaar.

Tip: Spelers WK voetbal krijgen analytics app om eigen prestaties te zien