2min

Ondanks dat sommige peilingen suggereren dat Facebook over haar hoogtepunt heen is, is het sociale netwerk nog altijd ongekend populair bij internetters. Recente onderzoeken van onder meer Nielsen tonen aan dat Facebookgebruikers minstens net zo veel, of zelfs vaker inloggen dan een half jaar geleden. Tevens brengen ze meer tijd door op het sociale netwerk.

Uit een poll die persbureau Reuters onlangs afnam onder 1032 Amerikanen bleek dat één op de drie respondenten minder tijd op Facebook spendeert in vergelijking met zes maanden geleden. Belangrijkste redenen hiervoor zijn verveling, beperkte relevantie en zorgen over privacyzaken. Slechts een kleine groep van 20 procent vertelde daarentegen meer tijd op het platform door te brengen.

Onderzoeksbureau comScore berekende eerder deze week dat het aantal unieke bezoekers op Facebook nog weliswaar toeneemt, maar dat de rek er wel uit is in vergelijking met voorgaande jaren. Hetzelfde geldt voor de tijd die internetters doorbrengen op het sociale netwerk. Het aantal bezoekers dat langer dan 6 uur doorbrengt op Facebook steeg in april met 16 procent. In april 2010 lag de groei op dit punt op 57 procent en afgelopen jaar op 23 procent.

Volgens Nielsen is Facebook nog steeds een zeer geliefd platform onder internetters. Volgens het onderzoeksbureau bezochten 151 miljoen unieke bezoekers in april Facebook. Zeven van de tien Amerikaanse internetgebruikers bezocht ten minste éénmaal het sociale netwerk in april. Gemiddeld brachten zij 7 uur en 9 minuten door op Facebook, hetgeen goed is voor 18 procent van de totale tijd die men online doorbrengt. Ter vergelijking: Google en YouTube werden in april respectievelijk 1 uur en 56 minuten en 1 uur en 30 minuten bezocht. Facebookgebruikers logden gemiddeld 28 keer in op Facebook in april.

Volgens Nielsen toont dit aan dat Facebook nog steeds een zeer geliefd platform is bij gebruikers. Ook comScore plaatste tegenover Mashable een kanttekening bij de bevindingen uit haar onderzoek:
"Mensen denken dat ze minder tijd doorbrengen op Facebook, maar inschattingen over hun eigen gedrag zijn vaak vertekend. Dat ze denken dat ze het sociale netwerk minder vaak bezoeken, wil nog niet zeggen dat dit ook daadwerkelijk het geval is. De peiling geeft het gevoel en sentiment weer, niet zozeer hun feitelijke gedrag", aldus Andrew Lipset, vicepresident van comScore.