1 min Applications

Controversieel internetfilter Rusland van kracht

In Rusland werd afgelopen juli een controversiële internetfilterwet aangenomen, deze wet is vandaag ook daadwerkelijk van kracht gegaan. Volgens de autoriteiten zou de filter websites met kinderporno, informatie over drugs en zelfmoord moeten blokkeren. Tegenstanders wijzen er echter op dat de filter ook gebruikt kan worden om politieke tegenstanders te blokkeren.

Feit is wel dat autoriteiten, hoewel ze er nog een nobele draai aan willen geven, het hele internetverkeer in Rusland in de gaten kunnen houden. De technologie die hiervoor gebruikt wordt is deep pakket inspection (DPI). Het systeem kijkt naar de content van individuele datapakketen die heen en weer gaan op het internet, daar worden vervolgens gegevens van opgeslagen over wie wat verstuurt, ontvangt en wat er ontvangen wordt.

Tegenstanders stellen dat nu ISP’s gebruik maken van DPI, er hetzelfde of misschien wel een groter toezicht op burgers wordt gecreëerd dan dat een groot deel nog zal kennen uit de tijd van de Sovjet-Unie.

Bron:The Verge