1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) stelt dat WhatsApp de privacywetgeving schendt. De toezichthouder bekijkt de mogelijke juridische stappen tegen de populaire chatapplicatie.

De gebruikers zijn verplicht hun contactgegevens vrij te geven om WhatsApp te kunnen gebruiken. Als gegevensverwerker is het bedrijf gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Die wet stelt dat gebruikers moeten weten van het verzamelen van gegevens én dat zij hier expliciet toestemming voor moeten geven. Dat is momenteel niet het geval.

De makers van WhatsApp kunnen zich in ieder geval opmaken voor een hoorzitting, waar de organisatie zich kan verdedigen. Als het CPB besluit dat er wetten zijn overtreden kan er een boete of dwangsom volgen. Het CPB heeft zijn onderzoek naar WhatsApp uitgevoerd in samenwerking met de Canadese tegenhanger, het Office of the Privacy.

Sinds gisteren is WhatsApp in opspraak, toen bekend werd dat de organisatie meerdere privacyregels overtrad. Tegen deze laatste misstap heeft WhatsApp nog geen maatregelen genomen.