1 min

Tags in dit artikel

, , , , ,

Het gebruik van de Chrome-extensie Downloadify was van korte duur. Spotify heeft een patch doorgevoerd die het downloaden van de niet versleutelde muziek op Spotify weer onmogelijk maakt.

Deze week brak Downloadify kortstondig door in de Chrome Web Store. Downloadify is een applicatie die het downloaden van muziek vanuit Spotify gemakkelijk maakte. De extensie werd snel verwijderd uit de applicatiewinkel, maar bleef dankzij publicatie op GitHub beschikbaar voor het grote publiek.

De code is inmiddels waardeloos en het downloaden van muziek op Spotify is daarmee passé. Spotify heeft een efficiënter en beter beveiligd protocol in werking gesteld, dat toegang tot opgeslagen muziek bemoeilijkt.

De Nederlandse ontwikkelaar Robin Aldenhoven wilde met de app het beveiligingsprobleem onder de aandacht brengen. Dat is gelukt, dus Aldenhoven gaat naar eigen zeggen geen nieuwe versie van Downloadify schrijven.