Middels een blogbericht heeft Microsoft bekendgemaakt dat het cloudgebaseerde Office 365 in de afgelopen vier maanden een uptime van 99,965 procent heeft gehad. Voortaan is de uptime voor abonnees inzichtelijk.

De uptime van Office 365 (review) wordt door Microsoft gemeten door het aantal minuten dat de service online is in een kalendermaand om te zetten tot een percentage van het totaal aantal minuten in die maand. Van juni 2012 tot juni 2013 kwam dat percentage uiteindelijk om een gemiddelde van 99,97 procent te liggen. In de afgelopen vier kwartalen lag het percentage respectievelijk op 99,98, 99,97, 99,94 en 99,97 procent. In het derde kwartaal was dus een kleine negatieve uitschieter zichtbaar. De cijfers van Microsoft betreffen overigens niet alle abonnementsvormen van Office 365. De Home Premium- en ProPlus-abonnementen zijn niet meegenomen.

Microsoft heeft verspreid over de hele wereld datacentra die constant gemonitord worden. Een team technici is constant aanwezig om eventuele problemen af te handelen. Als er problemen plaatsvinden worden die na afhandeling uitvoerig geanalyseerd om ervan te leren. Het maakt daarbij niet uit hoe groot of klein het probleem is.

Abonnees van Office 365 kunnen via de Service Health Dashboard inzien hoe het met de uptime van de dienst gesteld is. Daarmee wil Microsoft de betrouwbaarheid van de dienst extra benadrukken.