2min

Google heeft een rechtszaak voor het Europese Hof verloren. Het Hof heeft geoordeeld dat Google verantwoordelijk is voor de content die op de eigen servers staat en dus ook voor de zoekresultaten die worden getoond. Google moet persoonlijke informatie die niet meer actueel of relevant is verwijderen uit de zoekresultaten. Dit is een uitspraak die grote gevolgen heeft voor de manier waarop Google en andere zoekmachines werken.

Een inwoner van Spanje besloot het gevecht met Google aan te gaan. Hij had Google verzocht om informatie te verwijderen uit de zoekresultaten. Het betrof gegevens over zijn voormalige huis, het huis was via een executieveiling verkocht omdat de man geen belasting had betaald. Het was overigens niet de eerste keer dat Google weigerde om zoekresultaten te verwijderen, dit is slechts een van de vele voorbeelden. Maar deze keer werd het Europese Hof erbij betrokken.

Het Hof stelt "Google is verplicht om links naar webpagina’s te verwijderen", wel moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan voordat Google hiertoe verplicht is. "Als er gezocht wordt op de naam van een persoon en de zoekresultaten verwijzen naar pagina’s met informatie over de persoon in kwestie, dan mag deze persoon verzoeken de data te verwijderen."

Google heeft op dit moment nog geen mogelijkheid voor personen om een verzoek in te dienen om data te verwijderen. Deze uitspraak zorgt ervoor dat Google hierin wel moet gaan voorzien. Voor bedrijven heeft Google al wel langer een methode om verzoeken in te dienen om data te verwijderen.

Google laat weten: "Dit is een teleurstellende uitspraak voor zoekmachines en online uitgevers." De uitspraak staat ook haaks op een advies van vorig jaar aan het Europese Hof van de Advocaat Generaal. De advocaat stelde toen dat Google niet gedwongen moet worden om gevoelige informatie te verwijderen. Google laat weten verrast te zijn door de uitspraak, zeker omdat die zo afwijkend is van het advies van de mening van de Advocaat Generaal. Het bedrijf gaat nu onderzoeken wat voor gevolgen de uitspraak heeft.

Deze uitspraak lijkt ervoor te gaan zorgen dat mensen met een minder schoon verleden in staat zijn om online hun naam en reputatie te herstellen. Zij kunnen straks alle links die verwijzen naar een negatief verleden te verwijderen uit het overzicht. De pagina’s zelf blijven natuurlijk gewoon beschikbaar.