2min

Europese burgers hebben het recht om zoekresultaten die op zichzelf van toepassing zijn uit de zoekmachines te laten verwijderen, Google mag dit alleen weigeren als de zoekresultaten nog steeds relevant of actueel zijn, zo oordeelde het Europese Hof in mei van dit jaar. Google kiest echter voor een weg waarmee de wet wordt nageleefd maar waarbij ook meteen het omgekeerde effect wordt veroorzaakt.

Dat Google het niet eens is met de uitspraak van het Europese Hof mag geen verrassing zijn, zeker niet nu het bedrijf al meer dan 50.000 verwijderverzoeken heeft ontvangen. De zoekgigant heeft er echter voor gekozen om indirect terug te slaan. Google heeft besloten om niet elk verzoek te gaan beoordelen of het nog actueel of relevant is, het verwijdert gewoon alle resultaten uit de zoekmachine. Maar wat het bedrijf ook doet, is de websites in kwestie hiervan op de hoogte stellen.

Zo hebben BBC, The Guardian en Sky automatische e-mails van Google ontvangen, waarin hen wordt medegedeeld dat bepaalde artikelen uit de zoekmachine worden gehaald omdat hier door een Europese burger om is gevraagd. Welke burger het betreft wordt weliswaar niet door Google gemeld, maar dat is in de meeste gevallen vrij makkelijk te achterhalen. Zo is een artikel van The Guardian verwijderd, waarin is geschreven over een scheidsrechter die een wedstrijd naar zijn hand had gezet en daarna zijn carriere vaarwel kon zeggen. Ook een artikel over een voormalig politicus is verwijderd. Ook de BBC meldt gelijkwaardige verhalen en sommige zijn nog gewoon actueel of vrij recent.

BBC en The Guardian doen echter precies waar Google ongetwijfeld op gehoopt had, ze schrijven over het feit dat de artikelen uit de zoekresultaten worden gehaald en welke artikelen het betreft. Daarbij worden alle verhalen die de personen in kwestie wilden laten verwijderen juist weer vol onder de aandacht gebracht. Een verwijderverzoek heeft hierdoor juist een averechts effect. Daarmee staat het Europese Hof min of meer in zijn hemd en zullen veel publieke figuren die het onderwerp van schandalen zijn geweest wel twee keer nadenken of ze een dergelijk verzoek moeten indienen.