2min

Het Nederlandse kabinet wil digitale communicatie zoals e-mail, sms, WhatsApp en andere digitale privé berichten, op gaan nemen in de wetgeving briefgeheim. Daaronder vallen nu al brieven, telefoongesprekken en de telegraaf. Als digitale communicatie wordt opgenomen in deze wetgeving dan wordt het illegaal om zonder toestemming digitale berichten te lezen die niet aan jou gericht zijn.

Om alle vormen van digitale communicatie toe te voegen aan de wet briefgeheim moet grondwetsartikel 13 worden aangepast. Er is gekozen voor de term "brief- en telecommunicatiegeheim", zodat niet alle vormen van digitale communicatie gedefineerd hoeven te worden en ook toekomstige vormen hieronder vallen.

Uiteraard blijven er altijd uitzonderingen bestaan voor bijvoorbeeld politie en inlichtingendiensten. Volgens de wet is toestemming nodig van een "bevoegde autoriteit". Voor de politie betekent dit dat ze bij een rechter moeten aankloppen om toestemming te krijgen de digitale communicatie van een inwoner af te tapen. Voor de inlichtingendiensten geldt dat ze bij de verantwoordelijke minister moeten aankloppen. De AIVD moet toestemming vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en de MIVD aan de minister van Defensie.

Bits of Freedom die opkomt voor de privacy van burgers had liever gezien dat ook de inlichtingendiensten langs de rechter moeten voor toestemming. Hier lijkt het kabinet echter niet toe bereidt te zijn.

Of de wet ook daadwerkelijk wordt aangepast is nog lang niet duidelijk. Voor een grondwetswijziging moet zowel de meerderheid van de Eerste als Tweede Kamer het eens zijn met de nieuwe wetgeving, maar na de volgende verkiezingen moet tweederde van de Kamers ermee akkoord gaan.