Apple’s CEO Tim Cook heeft in een interview met Charlie Rose aangegeven dat zijn bedrijf niet functioneert als een schatkist voor de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Cook benadrukt dat Apple privacy heel anders benadert dan concurrenten.

Het is niet Apple’s doel om een schatkist aan informatie voor de NSA klaar te hebben staan, dat is de strekking van een fragment uit een interview met Tim Cook, onder dit artikel te bekijken. Apple probeert juist zo weinig mogelijk informatie over gebruikers te verzamelen.

In het interview wordt ook ingegaan op de verzameldrift van sommige bedrijven. Zonder dat Cook zelf expliciet voorbeelden noemt kunnen we bijvoorbeeld Google en Facebook aankaarten als ondernemingen die graag veel over gebruikers weten om daar advertenties op af te stemmen.

Cook geeft aan dat Apple nieuwe diensten juist ontwikkelt met het doel om géén informatie over de gebruiker te verzamelen, wat heel anders is dan bij de concurrentie. "We hebben diensten als iMessage voorzien van encryptie waarvan we zelf de sleutel niet hebben." Dat betekent dat inlichtingendiensten achter het net vissen als ze gegevens over gebruikers opvragen. Dat blijkt ook: per halfjaar wordt van slechts 0 tot 250 gebruikers data overgedragen aan inlichtingendiensten, Apple mag geen preciezere cijfers bekendmaken maar heeft honderden miljoenen gebruikers.

"Ons inkomstenmodel is niet ingericht op het verkrijgen van allerlei informatie over de gebruiker. De gebruiker is niet ons product, wij benaderen privacy heel anders. We hebben een hele andere bedrijfsvoering dan een aantal andere bedrijven." Cook geeft daarna nog aan dat gebruikers zich ernstig moeten afvragen of ze zich wel moeten inlaten met bedrijven die er een andere filosofie op nahouden.