2min

Eigenlijk zou roaming aan het einde van dit jaar afgeschaft worden in Europa, dat bleek onhaalbaar en nu heeft Europa besloten dat dit medio 2017 zal gebeuren. Uit de definitieve tekst blijkt echter dat er medio 2017 nog steeds de nodige uitzonderingen mogelijk zijn en dat roaming helemaal niet wordt afgeschaft.

Europa heeft de definitieve tekst gepubliceerd voor het zogenaamde "afschaffen van de roamingkosten", tot onze verrassing staan hier een aantal zaken in die niet overeenkomen met het woord afschaffen. Het grootste probleem in de tekst is dat providers de mogelijkheid krijgen een "Fair Use Policy" in te voeren. Het limiet van deze "Fair Use Policy" wordt door Europa bepaald. Dat betekent dat gebruikers straks helemaal niet hun volledige nationale databundel mogen roamen in Europa maar dat ze binnen die Fair Use Policy moeten blijven.

Hoe hoog deze limiet wordt is nog niet bekendgemaakt, dit gaat Europa in 2017 bepalen, maar waarschijnlijk wordt dit een daglimiet en die zal ongetwijfeld niet positief uitvallen zolang Europese politici zich laten beïnvloeden door de telecomproviders. Tijdens de onderhandelingen werd een voorstel gedaan vanuit Europa om 5MB roaming per dag mogelijk te maken zonder extra kosten. Dit vonden de ministers een prima alternatief, waarmee ze meteen lieten zien geen flauw benul te hebben wat 5MB in de praktijk betekent. De huidige tekst moet weliswaar nog worden goedgekeurd, maar wij zien al de nodige problemen ontstaan in 2017.

Verder moet Europa tussen nu en medio 2017 de zogenaamde wholesaletarieven verder reguleren zodat providers elkaar binnen Europa dezelfde lage tarieven rekenen en een provider niet extra kosten heeft aan klanten die gebruik maken van roaming. Er wordt uitgegaan van het "afschaffen" van de roamingkosten per 15 juni 2017, maar als die wholesaletarieven niet zijn aangepakt kan dit nog worden uitgesteld.

Tot slot hebben providers de mogelijkheid om een uitzondering aan te vragen. Als een provider kan aantonen dat deze extra kosten moet maken omdat klanten veel gebruik maken van roaming mag het extra kosten in rekening brengen als dat door de toezichthouder wordt goedgekeurd. Hiervoor moet de provider wel goede argumenten aanvoeren en deze moeten elk jaar opnieuw worden bekeken. Het gaat hierbij ook echt over kosten, er mag geen winst worden gemaakt op de roamingtarieven. Wie deze kosten vervolgens moet betalen is niet helemaal duidelijk.