2min

Tags in dit artikel

, ,

In een Nederlandse rechtszaak heeft de rechter besloten dat de gegevens van een persoon die auteursrechtenschending faciliteerde niet door Ziggo overhandigd hoeven worden. Reden hiervoor is dat de rechter het niet bewezen acht dat de persoon in kwestie de schending moedwillig mogelijk maakte.

De website waarover de rechtszaak ging bood NZB-bestanden aan, waarmee via nieuwsgroepen kan worden gedownload. Nadat de klacht van Brein door de gebruiker werd ontvangen, is de website direct door diegene offline gehaald.

De rechter stemde in met een eerdere uitspraak waarbij bepaald werd dat persoonsgegevens van een internetgebruiker overhandigd moesten worden door diens provider. Omdat de auteursrechtenschending uit deze nieuwe zaak echter niet bewezen moedwillig heeft plaatsgevonden en de internetgebruiker de software ook vlot offline haalde, dwong de rechter geen overhandiging van persoonsgegevens af.

Ondanks het uitblijven van een concreet resultaat spreekt Brein van een overwinning omdat de uitspraak uit de zaak uit 2003 in stand is gehouden. Brein overweegt om in hoger beroep te gaan, om duidelijker te krijgen of gegevens van een persoon inderdaad niet overhandigd hoeven worden indien diegene niet moedwillig auteursrechtenschending faciliteert.

Ziggo ziet de klant en zichzelf echter juist als overwinnaar in deze zaak. Woordvoerder Gradus Vos merkt op dat Brein geen hoger beroep zou overwegen als het gewonnen had. "Het is heel simpel, de uitspraak is gewoon een overwinning voor ons en onze klanten."

Vos benadrukt dat het wat Ziggo betreft ook in de toekomst nodig zal blijven om een gerechtelijk bevel te krijgen om persoonsgegevens van schenders van auteursrechten te bemachtigen.