2min

Een nieuw wetsvoorstel dat de bestrijding van computercriminaliteit moet verbeteren is naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet is al sinds 2013 in ontwikkeling en wordt inmiddels computercriminaliteit III genoemd. In het wetsvoorstel krijgt de politie de bevoegdheid om op afstand computers, servers en smartphones binnendringen, mogen politie-agenten worden ingezet als lokpubers en is de handel is gestolen data strafbaar gesteld.

In het wetsvoorstel is ook een passage geschrapt die eerder wel in een conceptversie was te vinden, namelijk het opleggen van een decryptiebevel aan een verdachte, dat hij of zij persoonlijk data moet ontsleutelen zodat de opsporingsinstanties deze kunnen inzien. Deze passage is geschrapt omdat die haaks staat op het nemo tenetur-beginsel, wat betekent dat een verdachte niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling.

De grootste en meest spraakmakende wijziging is dat de politie de bevoegdheid krijgt om te hacken. Nu mag dit niet te pas en te onpas worden ingezet, want er moet sprake zijn van een ernstige inbreuk op de rechtsorde en moet een rechter-commissaris toestemming verlenen om een hack uit te voeren. De politie zal straks in elk geval meer mogelijkheden krijgen om bewijzen te vergaren op computers, servers en smartphones.

Verder mag de politie zichzelf inzetten als lokpuber om pedofielen die zich online bevinden op te sporen. Pedofielen die online zoeken naar jonge slachtoffers zullen in de toekomst op deze manier sneller kunnen worden gepakt.

Het wetsvoorstel zou eigenlijk al eerder naar de Tweede Kamer worden verstuurd, maar werd uitgesteld. Recent leidde dit tot kamervragen want door de aanslagen in Parijs is er meer druk komen te staan op de introductie van deze wet.