Abonneer je gratis op Techzine!

Greenpeace heeft vorige week een boek genaamd The Guide to Greener Electronics uitgebracht. Hierin staat, zoals de titel al doet vermoeden, op welke kenmerken je moet letten als je milieuvriendelijke elektronica wil kopen. In dit boek heeft Greenpeace ook verschillende bekende bedrijven zoals Apple, Nokia, Dell vergeleken op het gebied van milieuvriendelijkheid en deze bedrijven dan punten gegeven op een schaal van 1 tot 10.

De score die deze bedrijven toegedeeld kregen zijn vooral gebaseerd op het al dan niet gebruiken van giftige chemicalen bij het productieproces. Recyclage is volgens Greepeace minder belangrijk zolang er giftige stoffen verwerkt zitten in de producten omdat het dan onmogelijk is om veilig, gifvrij te recycleren. Dell en Nokia kwamen er als grote winnaars uit met een score van 7 omdat zij polyvinyl chloride (PVC) vermijden bij de fabricage van hun producten. Apple, Motorola en Lenovo scoorden een pak minder goed met een score van 2,7; 1,7 en 1,3. Lenovo is het laagst gerangschikte bedrijf van de geteste bedrijven omdat het stoffen als PVC en BFR (brominated flame retardant) nog steeds gebruikt in hun productie. Ook Motorola en Apple scoorden om diezelfde reden zeer laag.

Ondertussen hebben Lenovo en Apple woordvoerders hier al op gereageerd en is het volgens hun volslagen onzin. Lenevo beweert te voldoen aan wereldwijd gestelde milieunormen. Apple zegt dan weer dat zij voor een deel gezorgd hebben dat er nu meer milieuvriendelijke industrie is doordat zij verschillende stoffen (zoals mercury, cadmium en hexavalent chromium) verbannen hebben van het productieproces. De woordvoerder van Apple wees Greenpeace er ook op dat Apple helemaal geen CRT monitors meer produceert omdat deze lood bevatten.