De meeste bedrijven zijn op dit moment bezig met het grootschalig migreren van hun applicatie-omgevingen naar de cloud. Dit stelt een wereldwijd uitgevoerd onderzoek van databasespecialist MariaDB.

Volgens het onderzoek hebben bedrijven geleerd van de recente impact van de coronacrisis op hun bedrijfsactiviteiten. Zij zien nu dat ze voorbereid moeten zijn om hun hele bedrijfsomgeving naar de cloud te brengen.

Toegenomen migratie

Ongeveer een vijfde van de respondenten geeft aan dat zij nu begonnen zijn met het migreren van hun applicatie-omgevingen naar de cloud en meer dan een derde geeft aan dat zij hun migratieproces hebben versneld. Daarnaast geeft bijna een derde van de ondervraagden aan dat zij al hun IT-operaties binnen afzienbare tijd naar de cloud gaan brengen.

Belangrijke redenen

De onderzoekers constateren twee belangrijke redenen waarom bedrijven het migratieproces nu versnellen. Ten eerste willen zij graag ervoor zorgen dat thuiswerken ‘voor altijd’ mogelijk wordt. Ten tweede om steeds meer werknemers in staat te stellen om op afstand te werken.

Een cloudinfrastructuur is hiervoor ‘by default’ geschikt zo geven de onderzoekers van MariaDB in het onderzoek aan. Bedrijven moeten zich verder realiseren dat veel veranderingen die nu worden doorgevoerd vanwege de crisis blijvend zullen zijn en daarop moeten gaan anticiperen. Dit betekent dat in een sneller tempo de belangrijkste applicaties, de databases en de bijbehorende analytics naar de cloud moeten worden gebracht.