Het gebruik van het containerorkestratieplatform Kubernetes in zakelijke IT-omgevingen is standaard geworden. Wel brengt het uitdagingen met zich mee. Dit constateren onderzoekers van Vanson Bourne in opdracht van platformleverancier voor Kubernetes clusters D2iQ.

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer driekwart van de onderzochte bedrijven inmiddels Kubernetes standaard in hun applicatie-omgevingen gebruiken. Iets meer dan de helft gebruikt Kubernetes in hun productieomgevingen, maar ook gebruiken veel bedrijven het containerorkestratieplatform in de ontwikkelfase.

Ontwikkelaars zijn vooral gecharmeerd van de korte uitroltijd die zij met Kubernetes kunnen realiseren. Gemiddeld duurde de uitrol slechts vier maanden. Ook persoonlijk vinden de respondenten het platform zeer interessant om mee te werken. Iets minder dan de helft geeft aan dat het platform het elke dag veel werkvreugde geeft. Maar een kwart geeft ook aan dat Kubernetes hen veel hoofdbrekens kost en erg vermoeit.

Daarnaast geeft meer dan een derde van de respondenten aan dat Kubernetes bijdraagt aan het succes op de lange termijn van het bedrijf. Desondanks geeft minder dan de helft van de respondenten aan dat het niet altijd lukt containers goed via het platform uit te rollen.

AI- en ML-workloads het meest populair

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat Kubernetes vooral voor het uitrollen van AI- en machine learning workloads wordt ingezet. Ook wordt het platform vaak voor het uitrollen van data anlytics-oplossingen gebruikt. Andere populaire workloads voor Kubernetes waren onder meer Windows containers en gedistribueerde datadiensten.

In de nabije toekomst verwachten de onderzoekers dat de AI- en ML-oplossingen het gebruik van Kubernetes meer zullen stimuleren. In plaats van een klein aantal clusters die verschillende applicaties hosten, gaan IT-beheerders straks aan het werk met grote hoeveelheden Kubernetes-clusters.

Kubernetes-beheer wordt teamsport

Vanzelfsprekend brengt het ook weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Denk daarbij aan het vinden van goed gekwalificeerd personeel. Een belangrijkere uitdaging is echter het versimpelen van het gebruik van Kubernetes. De verschillende pods en clusters moeten makkelijker kunnen worden uitgerold en beheerd.

Naast meer echte specialisten die deze omgevingen kunnen beheren, is het ook noodzakelijk meer abstractielagen aan Kubernetes toe te voegen. Dit moet Kubernetes clusters toegankelijker maken voor de gemiddelde IT-beheerder. Het beheer van Kubernetes clusters komt hierdoor, zo geeft D2iQ aan, meer op het niveau van een teamsport en waarvoor verschillende niveaus van IT-kennis nodig zijn.