min

Tags in dit artikel

, ,

Amerika is bezig met het voorbereiden van een nieuwe wet. Deze wet zou ervoor moeten zorgen dat mensen niet meer illegaal gefotografeerd kunnen worden zonder dat zij dit weten en er toestemming voor gegeven hebben. Hierdoor wil Amerika het verplicht stellen dat een geluid duidelijk hoorbaar moet zijn op het moment dat de foto gemaakt wordt.

Het is al lange tijd een discussie geweest bij veel mensen. Nu is het zo dat de overheid klaar is om de mensen te gaan verplichten een geluid te laten horen bij het maken van de foto’s. Veel telefoonfabrikanten ondersteunen deze techniek al en het blijkt dat veel mensen deze vorm van feedback ook wel handig vinden. Toch zijn er andere telefoons die de mogelijkheid bieden om de telefoon in een stille stand te zetten waardoor het geluid niet te horen is en het maken van foto’s niet op te merken is. Zelf bij veel telefoons waarbij het niet mogelijk is om het geluid van de telefoon op stil te zetten, zijn er genoeg mensen die methodes ontwikkeld hebben om de firmware zo te kunnen hacken dat het geluid alsnog wegvalt.

In andere landen als Korea en Japan bijvoorbeeld, zijn dergelijke wetten al een tijd van kracht. Tot nu toe hebben de fabrikanten daar geen enkel probleem gehad met wetten als deze.

In deze nieuwe wet is opgenomen dat het geluid te horen moet zijn vanaf een "redelijke afstand". Een definitie van deze "redelijke afstand" is echter nog niet genoemd.