Abonneer je gratis op Techzine!

Het hoger ICT-onderwijs oftewel HBO is nog steeds onder de maat. Dit stelt adviesbureau Virtum voor CIO’s. De bedrijven klagen over gebrek aan praktijkervaring en actuele kennis, terwijl aan de andere kant de studenten interesse verliezen in het huidige ICT-onderwijs.

De problemen met het ICT-onderwijs zijn zeker niet nieuw. De ICT wereld groeit nog steeds in hoog tempo en veel scholen hebben daardoor onvoldoende zicht op de nieuwe producten en diensten van ICT-leveranciers. Dit is inmiddels ook doorgedrongen tot de onderwijsinspectie en ICT-Office.

Der onderwijsinspectie heeft vorig jaar diverse scholen de gewaarschuwd en gedreigd met sluiting van de ICT-opleidingen als het niveau niet snel zou stijgen. CIO’s krijgen steeds vaker te maken met afgestudeerden die achterlopen op de huidige ontwikkelingen in de ICT-wereld. De opleidingen integreren nieuwe ontwikkelingen te langzaam in de lesstof en er is een gebrek aan praktijkervaring bij de docenten.

Volgens het adviesbureau verwerven studenten zo niet de vaardigheden die in de huidige ICT-wereld juist zo van belang zijn. Ze missen niet alleen praktijkervaring maar zelfs verbinding met de praktijk. "Een gemiste kans", zegt François Zielemans van Virtum, "Er is een grote behoefte aan een klasse zwaar gekwalificeerde generalisten die voor organisaties de grote lijnen uitzetten. En die worden op dit moment niet opgeleid."

De rol van ICT is in veel organisaties intussen verschoven van een faciliteit naar een integraal onderdeel van het bedrijfsproces en is net als geld een kritieke productiefactor geworden. Zielemans: "Dat houdt niet alleen in dat Business en ICT dichter bij elkaar gebracht moeten worden, het gaat er ook om dat er naar de gehele organisatie, de gehele waardeketen gekeken wordt, niet enkel naar losstaande afdelingen. Als studenten van begin af aan getraind zouden worden in het werken aan waardecreatie voor de gehele keten, in plaats van voor een enkele afdeling, zouden projecten een veel grotere slagingskans hebben."

Helaas kiezen studenten steeds vaker voor een bedrijfskundige of economische opleiding. Verschillende ICT-faculteiten worden hierdoor gedwongen om te saneren, terwijl tegelijkertijd het belang van ICT in de samenleving en het bedrijfsleven nog nooit zo groot is geweest. Ter illustratie: Uit onderzoek in Hong Kong onder kenniswerkers, blijkt dat meer ICT-expertise zich vertaalt in meer omzet en een snellere groei.