Een rechtbank in Californië heeft Sony voor een groot deel vrijgesproken van aantijgingen rondom de hack van het PlayStation Netwerk uit medio 2011. Het bedrijf werd beschuldigd van het slecht beveiligen van persoongegevens, deze kwamen op straat te liggen nadat de PSN-dienst van Sony was gehackt.

Aanklagers beweren dat Sony op de hoogte was van het gegeven dat het systeem zo lek als een mandje was, maar dat er geen actie werd ondernomen. Sony zou volgens de aanklagers niet de norm hebben gehanteerd die als standaard staat voor het beschermen van persoonsgegevens. De rechter, Anthony Battaglia, wees erop dat er geen aantoonbare economische schade was bewezen door de aanklagers.

Omdat de PSN-dienst van Sony gratis is, heeft het bedrijf de wet die consumenten moet beschermen niet overtreden. Ook vond rechter Battaglia het afdoende dat Sony in de privacy-beleidsverklaring duidelijk is over het feit dat het altijd mogelijk is dat de beveiliging van het syteem faalt. De aanklagers kunnen overigens nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.