In de Verenigde Staten lijkt Google aan een antitrustzaak te ontsnappen doordat het verschillende beloften heeft gemaakt om zich te beteren op het gebied van zoekmachines. De concurrentie van Google is laaiend vanwege afspraken die de zoekgigant gemaakt zou hebben met de Fair Trade Commission (FTC) van de Verenigde Staten.

Fairsearch, Microsoft, Yelp en Expedia zijn de drijvende krachten achter het lopende vooronderzoek naar Google. Zij gaven aan dat Google de voorkeur geeft aan eigen diensten, daardoor wordt content vanuit die bronnen hoger weergegeven in de zoekresultaten.

Fairsearch is een samenwerkingsverband van Microsoft, Expedia, TripAdvisor, Nokia en Oracle. Een woordvoerder van het samenwerkingsverband geeft aan dat het verkeerd zou zijn als Google ongestraft weg komt, daardoor zouden er op termijn alleen maar grotere problemen ontstaan, zo wordt gemeld.

"Handhavingsauthoriteiten moeten Google niet laten wegkomen met het in stand houden van een oneerlijk voordeel in de markt dat de afgelopen jaren behaald is met behulp van een anti-competitieve houding. Als de FTC er niet in slaagt om noemenswaardige actie te ondernemen na een tweejarig onderzoek, zal dit er voor zorgen dat Google nog verder zal gaan wat betreft het tegenhouden van competitie."

Ook in Europa loopt een vooronderzoek voor een antitrustzaak tegen Google. De zoekgigant probeert ook hier te voorkomen dat het vooronderzoek uitmondt in een rechtszaak.