Microsoft-CEO ziet gevaar in permanent thuiswerken

Microsoft-CEO ziet gevaar in permanent thuiswerken

Ondanks een verhoogde productiviteit van medewerkers van Microsoft, meent Satya Nadella (CEO) van de techgigant dat het thuiswerken als gevolg van het coronavirus ook negatieve gevolgen kan hebben op de lange termijn.

In gesprek met de New York Times meent Nadella dat het werken vanuit huis voor beduidend minder gemiste vergaderingen zorgt, maar gaat de overstap naar videoconferencing ook gepaard met het achterwege laten van belangrijke sociale aspecten.

“Je praat met de persoon naast je en hebt voorafgaand aan een meeting en naderhand de tijd om te socializen. Je ruilt het ene dogma in voor het andere zodra je van kantoor naar volledig thuiswerken overschakelt. Hoe ziet een burnout of geestelijke toestand eruit? Misschien gebruiken we nu een deel van de opgebouwde sociale weerstand op in deze thuiswerkfase, maar waarin wordt die gemeten?”, aldus Nadella.

Waar bedrijven in het begin van de coronacrisis abrupt moesten overschakelen naar thuiswerken, wisten veel teams toch een manier te vinden om een groot deel van de productiviteit te behouden. Met nieuwe tools die het werken vanuit huis makkelijker maken, zou het verleidelijk zijn om thuiswerken als de nieuwe norm te zien; er is immers gebleken dat het mogelijk is.

Nadella noemt die mogelijkheid onderdeel van de tweede en derde fase van de coronacirsis. In de eerste fase wordt er direct gereageerd op de uitbraak, door middel van ontslagrondes, het sluiten van kantoren en het besparen van kosten. In de fase erna wordt er gekken naar er weer bovenop krabbelen door te geven en te nemen: wat werkt wel en wat werkt niet in de nieuwe samenleving. Tot slot vindt fase drie plaats, waarin innovaties naar aanleiding van de eerste twee fases zullen worden uitgerold.