1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Zoom brengt met de nieuwe versie gebarenherkenning naar het platform. Vooralsnog werkt de feature op Zoom voor iPad.

In de update van het conferencing-platform kunnen deelnemers via een iPad ook gebarenherkenning inschakelen. Wanneer zij bijvoorbeeld in een meeting hun duim opsteken, verschijnt automatisch in het vergaderbeeld een icoon van een opgestoken duim. Ook is deze functionaliteit beschikbaar voor een opgestoken hand.

Met deze functionaliteit wil Zoom gebruikers helpen non-verbale communicatie in vergaderingen te gebruiken, zonder dat zij de vergadering storen of onderbreken. Op deze manier kunnen zij beter uitdrukken wat zij ergens van vinden, zonder de angst te hebben verkeerd begrepen te worden.

Focus-mode en Chat

Andere functionaliteit die in de update is doorgevoerd is de Focus-mode. Deelnemers, vooral studenten, kunnen zich hiermee binnen grote meetings beter concentreren, zonder dat zij afgeleid zijn door andere deelnemers. Ook kunnen hosts het scherm dat deelnemers zien beperken in omvang.

Ook is de chat sidebar makkelijker te navigeren en geeft het aan of het om publieke of privé-kanalen gaat. Dit betekent dat de side bar minder chats en kanalen per groep toont. Pas als de bar wordt uitgeklapt, zijn meer kanalen zichtbaar.

Nieuwe Zoom Phone-functionaliteit

Verder krijgen gebruikers van Zoom Phone meer gebruiksdetails, group call monitoring privileges en privacy-functionaliteit die anderen het niet mogelijk maakt toegang te krijgen tot gesprekken via gedeelde lijnen.