DocuSign heeft de integratiemogelijkheden met Slack verder uitgebreid. Nu is het via DocuSign CLM for Slack mogelijk de hele cyclus rondom het digitaal opstellen, ondertekenen en afhandelen van contracten direct vanuit het collaborationplatform af te handelen.

Met de nieuwe integratie wordt de functionaliteit van Slack als multi-inzetbaar platform verder uitgebreid. Eén van de grote voordelen van Slack is dat door integraties het voor gebruikers mogelijk is complete taken uit te voeren, zonder de tool te verlaten en te moeten switchen naar andere applicaties.

DocuSign CLM for Slack

In het geval van DocuSign werd tijdens de pandemie al elektronische ondertekeningsfunctionaliteit voor bijvoorbeeld contracten via een integratie aan Slack toegevoegd. Deze ondertekeningsfunctionaliteit wordt met de introductie van DocuSign CLM for Slack uitgebreid met ondersteuning voor de hele contractcyclus. Van het opstellen, het review-proces, tot aan de definitieve goedkeuring van contracten, kan nu alles direct via Slack worden afgehandeld.

De functionaliteit helpt gebruikers met het direct in Slack ontvangen van taken voor het opstellen van contracten en daarop actie te ondernemen. Vervolgens kunnen zij direct vanuit het collaborationplatform feedback geven, commentaar van anderen oplossen en concepten van contracten inzien, compleet met alle aanpassingen. Uiteindelijk kunnen zij dan vanuit Slack de definitieve contracten digitaal ondertekenen.

Geschikt voor hybride werken

Volgens DocuSign is de integratie van de complete contractcyclus een logische ontwikkeling. Vooral nu bedrijven vaak hybride werken. Dit maakt het voor hen makkelijk contracten af te handelen zonder fysieke kopieën van deze contracten die steeds, al dan niet aangepast, heen en weer moeten worden gestuurd. Daarnaast moet de integratie ook bewerkstelligen dat gebruikers niet constant moeten switchen tussen verschillende applicaties.

Slack is niet het enige collaborationplatform dat vergaande integraties met de oplossingen van DocuSign krijgt. Eerder heeft DocuSign een integratie voor het ondertekenen van contracten aangekondigd met Zoom.