Microsoft voegt zich bij het Open Invention Network (OIN). Dat is een consortium van bedrijven die patenten delen, waarmee open-source software – waaronder Linux – beschermd kan worden tegen claims van patenthouders. Eerder was Microsoft juist een van de bedrijven die de claims indiende.

Door toe te treden tot de groep, maakt Microsoft licenties op zestigduizend patenten royaltyvrij en ongelimiteerd beschikbaar voor andere leden van het OIN. Onder meer Google, IBM, Red Hat en Philips zijn ook lid. Onderling klagen de bedrijven elkaar niet aan met patentclaims rond Linux-technologie, ook geven ze elkaar licentie op de patenten die nodig zijn voor de software.

Een verrassing

Erich Anderson, een van de topmannen binnen Microsoft als het aankomt op patenten, schrijft in een blog dat het als verrassing kan komen dat het bedrijf lid is geworden van het OIN. “We weten dat de beslissing van Microsoft om zich bij OIN te voegen voor sommigen als verrassing zal komen. Het is immers geen geheim dat er in het verleden frictie was tussen Microsoft en de open-source gemeenschap als het aankwam op patenten.”

Jarenlang nam het bedrijf het juist op tegen onder meer Linux. Voormalig CEO Steve Ballmer vergeleek de software ooit met kanker en beschuldigde de ontwikkelaars ervan intellectueel eigendom te vernietigen. In 2014 verdiende Microsoft nog 3,4 miljard dollar nadat het een patentzaak rond Android-patenten won.

Omarmen open-source

Toch omarmt Microsoft de open-source gemeenschap steeds meer. Dit jaar nam het nog GitHub over voor 7,5 miljard dollar. Dat was een zet die eerst met scepsis ontvangen werd, maar Microsoft is ondertussen een van de grootste bijdragers aan open-source initiatieven op GitHub.

Verder heeft Microsoft de afgelopen tijd grote projecten als .NET Core, TypeScript, VS Code en Powershell open-source gemaakt. Nu is het juist de mening toegedaan dat het open-source maken van dit soort code, leidt tot snellere innovatie. “We hopen dat dit als de volgende logische stap voor een bedrijf dat naar zijn klanten luistert gezien wordt”, ging Anderson verder.

Het OIN heeft meer dan 2.650 leden. “Door mee te doen aan OIN, erkent Microsoft expliciet het belang van open-source software voor zijn toekomstige groei”, aldus CEO van OIN Keith Bergelt in een statement.