Data management-leverancier Rubrik heeft zijn cloudgebaseerde datamanagement suite Andes een update gegeven. Vooral klanten die de tools gebruiken voor hun VMware vSphere- en Oracle-omgevingen kunnen nu hogere prestaties tegemoetzien.

De nu uitgebrachte versie 5.2 van Andes brengt vooral voor gebruikers van VMware vSphere veel verbeterde functionaliteit en dus hogere prestaties. Bedrijven die grote hoeveelheden virtual machines (vm’s) van VMware gebruiken hebben hier baat bij, aldus Rubrik. Met de nieuwe tooling kunnen database-beheerders makkelijker hun werk doen en beschikken ze over meer controlemogelijkheden om sneller-wanneer nodig- clones te leveren.

Concreet biedt Andes 5.2 voor VMware vSphere-omgevingen nu multi-node streaming. De tool ‘hakt’ een grote Virtual Machine Disk (VMDK) in kleinere stukken of ‘shards’ die vervolgens parallel worden verwerkt op meerdere Rubrik-nodes. Klanten kunnen hierdoor tot vijf keer zo snel backups uitvoeren voor multi-terabyte vm’s en de restore-snelheid met een factor drie versnellen.

Daarnaast beschikt de laatste versie van Andes nu ook over ‘export resumability’. Dit maakt de software bestendiger tegen tijdelijke netwerkstoringen,

Ondersteuning voor Oracle databases

Ook gebruikers van Oracle’s database-oplossingen profiteren van nieuwe en verbeterde functionaliteit. Met Andes 5.2 wordt het voor hen mogelijk sneller database cloning uit te voeren voor test- en ontwikkelingsdoeleinden.

De LiveMount-feature kan nu een productiedatabase klonen op een andere host zonder dat daar de opslag voor hoeft te worden ingeregeld. Ook is geen file copying nodig. De Oracle-databestanden worden direct vanaf de backups ‘gemount’. Dit gebeurt door NFS share op de target host.

Daarnaast kan een beschadigde database naar de meest recente staat worden hersteld voordat er zich een probleem voordoet. Hierdoor is het mogelijk om, onafhankelijk van de omvang van een database, een bijna near-zero hersteltijd te bereiken. Dit kan door de Oracle-databasebestanden op een Rubrik-cluster te mounten via een NFS share. Wanneer de database volledig is hersteld, kunnen database-beheerders de bestanden van de Rubrik-cluster naar de target host migreren.

Andes 5.2 ondersteunt voor deze acties onder meer Oracle Database Appliance, Oracle Exadata, Oracle 12cR2, 18c, en 19c, Oracle RAC One Node, Oracle RAC en Oracle Direct NFS.

Verbeterde compliance

Naast de specifieke verder uitgebreide ondersteuning voor VMware vSphere en de diverse Oracle database-oplossingen, heeft de laatste versie ook extra aandacht voor compliance. Beheerders krijgen een nieuwe set vooraf vastgestelde rollen waarmee zij makkelijker kunnen bepalen wie toegang krijgt tot gevoelige informatie. Ook kunnen zij data snapshots op ‘indefinite hold’ zetten voor juridische en compliance-zaken.

Verder kan data naar meerdere in plaats van enkele doelen en opgeslagen data objects worden gerepliceerd. Hiermee kunnen vooraf vastgelegde SLA-policies automatisch worden geïdentificeerd.

Overige functionaliteit

Overige functionaliteit die nu in Rubrik Andes 5.2 beschikbaar is, omvat onder meer dat beheerders van SQL Server databases nu de logbestanden van snapshots en transactiebestanden kunnen downloaden die backups bemoeilijken. Hierdoor wordt het volgens Rubrik makkelijker de bestanden voor audits naar boven te halen. Ook kunnen de FlashBlade-devices van Pure Storage nu als een S3 archiveringstarget worden gebruikt.