2min

Elastic heeft versie 7.12 aangekondigd van zijn Elasticsearch-zoekmachine. De update brengt een aantal verbeteringen met zich mee, waaronder ondersteuning voor runtime fields, een nieuwe frozen tier voor opslag en ondersteuning voor de ARM-architectuur.

Een overzicht van de nieuwe functies is te vinden in een blogpost van Elastic. Het bedrijf opent zijn bericht met informatie over runtime fields. Dit is een nieuwe techniek waarbij fields niet van tevoren gedefinieerd hoeven te worden. Dit moet meer flexibiliteit bieden in het opslaan data. Deze flexibiliteit gaat wel enigszins ten koste van snelheid, dus de ontwikkelaar moet een afweging maken wanneer het een betere techniek is dan de klassieke indexed fields.

Frozen tier

Voor het goedkoop opslaan van grote hoeveelheden data heeft Elastic de frozen tier aangekondigd. Hierbij is de opslag niet met compute verbonden, maar in bulk opgeslagen in object stores als Amazon S3, Microsoft Azure Storage en Google Cloud Storage. Dergelijke bulkopslag moet een stuk goedkoper zijn dan lokale opslag, met een compromis in doorzoeksnelheid. Data die sneller doorzoekbaar moet zijn, kan alsnog lokaal worden opgeslagen.

Om ontwikkelaars bij te staan bij het verplaatsen van hun gegevens naar cloudopslag, heeft Elastic een repository test kit beschikbaar gemaakt. Daarmee kunnen ontwikkelaars valideren of hun S3-compatible object store geschikt is voor searchable snapshots, de cold tier en de frozen tier.

ARM-ondersteuning

Verder heeft Elastic nu officiële ondersteuning voor de ARM aarch64-architectuur aangekondigd voor Elasticsearch en Kibana. Daarmee wil het bedrijf inspringen op de algemene trend naar ARM-processors in datacenters. Het bedrijf belooft dat alle software volledig op ARM moet werken en belooft dezelfde ondersteuning voor ontwikkelaars als het geval is bij x86, zowel door het support team als het community forum. Het bedrijf wil in de toekomst ook Elastic Cloud laten werken op ARM.

Kleinere wijzigingen

Tot slot heeft Elastic nog enkele kleinere wijzigingen aangekondigd. Zo moet het geheugengebruik van de zoekmachine verbeterd zijn, krijgen beheerders de mogelijkheid om oude async searches te verwijderen en zijn er wijzigingen aangebracht aan geoshapes.

Elasticsearch 7.12 is nu verkrijgbaar.

Tip: Elastic Cloud on Kubernetes algemeen beschikbaar