2min

Tags in dit artikel

TIBCO introduceert een aantal nieuwe oplossingen voor zijn Unify-portfolio. Hiermee krijgen klanten de beschikking over een compleet flexibel data fabric voor het onderbrengen van al hun data in een enkele overzichtelijke omgeving.

TIBCO wil het voor klanten makkelijker alle verspreide data in een enkele omgeving of data fabric onder te brengen. Hierdoor kunnen zij op basis van deze gegevens zakelijke ontwikkelingen voorspellen en daarmee zogenoemde ‘data driven’ uitdagingen oplossen.

Binnen zijn portfolio introduceert de dataspecialist een nieuwe oplossingen die een flexibele data fabric realiseren en bestaande restricties rondom in silo’s bevindende data en data die zich in cloudomgevingen (of ieder ander platform) bevinden, oplost. Vooral moet dit de kwaliteit van de data ten goede komen.

Nieuw DQ-portfolio

Concreet gaat het hierbij om het nu geïntroduceerde DQ-portfolio aan diensten in de Unify-omgeving  – waarvoor vandaag al meer nieuwe functionaliteit werd aangekondigd– van TIBCO. Binnen dit portfolio presenteert de dataspecialist nu een aantal diensten om de datakwaliteit te verbeteren en verder te optimaliseren. Denk daarbij onder meer aan ‘smart matching voor basisdatabeheer, geautomatiseerde datakwaliteitsoplossingen die automatisch data-errors corrigeren voordat zij van invloed zijn op het beslisproces en process streaming data.

Meer specifiek biedt het DQ-portfolio functionaliteit voor de hele data fabric van de specialist, met onder meer ingebouwde AI- en machine learning-mogelijkheden. Het betreft automatische kwaliteitsdetectie, monitoring en het oplossen van afwijkingen.

Ook levert het nieuwe portfolio meer mogelijkheden voor het monitoren van de datakwaliteit. Hiermee kunnen dataspecialisten de datakwaliteit op alle bronnen in de gaten houden, geautomatiseerde probleemoplossing ondersteunen en audits uitvoeren van zakelijke workflows. Ook gebruikt het DQ-portfolio container- en SaaS-functionaliteit voor het uitrollen van datakwaliteit naar iedere public cloudomgeving, private cloudomgevingen en on-premises.

Extra functionaliteit Data Virtualization- en EBX-diensten

Binnen het Unify-portfolio zijn nu ook TIBCO Data Virtualization en TIBCO EBX van upgrades voor het optimaliseren van de data fabric en de datakwaliteit voorzien.

De upgrades aan Data Virtualization maken gevirtualiseerde data toegankelijker in cloudomgevingen en in on-premises-omgevingen. Eindgebruikers kunnen nu met één klik de gevirtualiseerde datacatalogus doorzoeken en toegang krijgen tot de gevonden gegevens. Met de eveneens geïntroduceerde TIBCO Data Virtualization workbench kunnen niet-dataspecialisten ook data voorbereiden en aanpassen voor duidelijke overzichten. Dit op basis van flexibele, webgebaseerde low-codeoplossingen. Uiteindelijk moeten zij hiermee ook snellere en slimmere beslissingen kunne nemen.

De verbeteringen aan de TIBCO EBX-diensten moeten gebruikers meer productiviteit opleveren. Hiervoor worden nu tools als low-code scripting toegevoegd en krijgt de oplossing een meer gestroomlijnde configuratie en samenvoeging van dataprocessen. Ook biedt het EBX-portfolio nu meer integratie met nieuw-ontwikkelde API’s. Onderdeel van de upgrade is onder meer een nieuwe dataprocessing engine voor het snel verwerken van grote hoeveelheden data.

Tip: TIBCO vindt zichzelf opnieuw uit na missen eerste cloudgolf