2min

Tags in dit artikel

, , ,

Veel Europese bedrijven hebben moeite met innovatie vanwege ineffectief datagebruik. Dit constateren onderzoekers van VMware.

In recente onderzoek van VMware komt naar voren dat een groot gedeelte van de onderzochte Europese grootbedrijven op dit moment problemen heeft met het halen van waarde uit data. Dit leidt tot moeite met innovatie en het mislopen van strategische kansen op de kortere en langere termijn.

Belemmeringen

De onderzoekers stellen dat bedrijven het belang van data voor strategische doelen en innovatie onderschrijven. Vooral voor kostenbesparing en het vergroten van het marktaandeel. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan achter te raken op de concurrentie als zij geen data inzetten voor de bedrijfsvoering.

Desondanks constateert VMware dat er nog altijd een flinke kloof bestaat tussen de voornemens om data voor innovatie in te zetten en de daadwerkelijke uitvoering. Dit komt door een gebrek aan digitale capaciteiten en vaardigheden, rigide infrastructuren en verschillende beperkingen en risico’s rondom data sovereignty en compliance.

De belangrijkste belemmeringen die bedrijven in het onderzoek noemen zijn een te grote hoeveelheid aan gegevens, moeizame toegang tot data en een gebrek aan de juiste technologiestack voor datagedreven werken.

Mensen, processen en technologie combineren

Bedrijven die deze belemmeringen willen overwinnen, moeten zich volgens de onderzoekers meer gaan richten op een combinatie tussen mensen, processen en technologie. Als bedrijfsleiders hun data beter gebruiken om beslissingen te nemen en de data literacy van iedereen binnen de organisaties verbeteren, dan kunnen ze uitdagingen rondom compliance en toegankelijkheid overwinnen.