2min

Veel bedrijven kunnen vaak nog niet ‘data-driven’ werken vanwege het ontbreken van voldoende kennis bij medewerkers. Dit constateert IT-dienstverlener Conclusion in een recent rapport.

Volgens het onderzoek onder 596 Nederlandse IT-beslissers worstelen Nederlandse bedrijven nog steeds met data-driven werken. De bereidheid om op deze manier te werken, is groot. Ongeveer 66 procent van de ondervraagde bedrijven ziet in dat deze manier van werken belangrijk is. Meer dan 70 procent wil hiernaar toewerken. Iets meer dan de helft investeert in deze mogelijkheden.

Een kleine meerderheid van de ondervraagde bedrijven, bijna 55 procent, geeft aan op dit moment een goed overzicht van alle relevante data binnen het bedrijf te hebben. Wel geeft minder dan de helft van de ondervraagde IT-beslissers aan dat zij volledig op de bestaande datasets en dataproducten van hun bedrijf kunnen vertrouwen.

De voornaamste redenen waarom bedrijven op data willen sturen, zijn efficiënter werken, het vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening en klanten optimaler te kunnen bedienen.

Belangrijke bottle necks

Ondanks deze grote bereidheid en wens om data-driven te zijn, ervaren veel bedrijven nog problemen hiermee. De voornaamste bottle neck is, volgens het Conclusion-onderzoek, dat het nog aan voldoende kennis bij medewerkers ontbreekt. Maar liefst 60 procent van de ondervraagde beslissers geeft dit aan.

Een andere belangrijke bottle neck is de bereidheid bij medewerkers om de werkmethodes te veranderen en op basis van beschikbare data te gaan werken. Dit komt onder meer doordat veel medewerkers niet weten wat hun specifieke rol is binnen het werken op basis van de beschikbare data. Zien zij de voordelen hiervan en weten zij hun specifieke rol, dan is de bereidheid veel groter, aldus de onderzoekers.

Last, but not least zorgt ook het ontbreken van voldoende budget een rol om bedrijven data-driven te laten werken.

Tips

De onderzoekers geven in hun rapport een drietal tips waarmee bedrijven er toch voor kunnen gaan zorgen dat data-driven werken de aandacht krijgt die het verdient. Bedrijven moeten data-driven werken niet uitstellen, maar meteen gaan doen.

Ook moeten bedrijven starten met het in eerste instantie focussen op een klein bedrijfsonderdeel waarop zij met data willen sturen. De kennis en successen die daarmee worden behaald, dienen dan als voorbeeld voor de rest van het traject.

Ten slotte moet het voor zowel het management als alle andere medewerkers duidelijk zijn wat van hen bij data-driven werken wordt verwacht. Pas als dit helder is, heeft data-driven werken echt kans van slagen.