Wellicht kan je je de film Minority Report uit 2002 nog herinneren. Daarin voorspelt de politie waar bepaalde misdrijven plaats gaan vinden en pakken ze de daders aan voordat ze een misdaad begaan. Zoiets begint steeds meer werkelijkheid te worden. Althans, de politie weet steeds beter te voorspellen waar risicogebieden liggen en waar het beste op een bepaald moment gesurveilleerd kan worden.

De politie van de Amerikaanse stad Chicago gebruikt volgens persbureau Reuters voorspellende algoritmes om het aantal schietpartijen terug te dringen. Het algoritme voorspelt niet alleen waar een schietpartij plaats zal vinden, maar ook wie er mee te maken zullen hebben. Het resultaat daarvan is een flinke daling van het aantal gepleegde misdrijven.

Het systeem van Chicago beschikt over een kaart van de stad met allerhande gekoppelde gegevens. Zo staat aangegeven waar bepaalde bedrijven en winkels liggen en ook publieke plekken zoals pleinen en fonteinen. Die gegevens combineert men met het actuele weer, sociaaleconomische informatie over de bewoners in de buurt en misdrijven die in het verleden op bepaalde plekken gepleegd zijn. De combinatie van al die data zorgt voor een systeem waarmee voorspeld kan worden waar mogelijk een nieuw misdrijf gepleegd kan worden. Het algoritme geeft dan ook precies aan waar agenten naartoe moeten gaan.

Maar het voorspellen van misdrijven is niet de enige bijzondere prestatie van het systeem. Chicago heeft namelijk ook een Strategic Subjects List opgesteld, waar individuen op staan. Aan de hand van een achttal factoren – waaronder of iemand al eens gearresteerd is en of iemand banden heeft met criminele bendes – krijgt iedereen een cijfer van tussen de 0 en 500. Hoe hoger het cijfer, hoe waarschijnlijker het is dat iemand in de toekomst een misdrijf begaat. Aan de hand daarvan weet de politie ook wie op bepaalde momenten in de gaten gehouden moeten worden.

Afgezien van die voorspellende systemen, is er ook nog een extra systeem dat registreert waar pistoolschoten te horen zijn in de stad. Daardoor hoeft de politie niet af te wachten tot burgers bellen om een schietpartij te melden, maar kunnen agenten direct gestuurd worden.

De combinatie van al die systemen redt levens. Chicago gebruikt de technologie momenteel in het zevende district, waar het aantal schietpartijen met 39 procent gedaald is en het aantal moorden met 33 procent. Verder rollen andere districten het uit en zien ze ook dalingen in het aantal gepleegde misdrijven. Kortom: de technologie werkt.

Zoiets lijkt ook naar ons land te komen in de toekomst. De NOS schreef recent dat ook de Nederlandse politie aan een systeem werkt dat misdrijven voorspelt. Het systeem verdeelt steden in vakken van 125 bij 125 meter en voorspelt waar bepaalde incidenten wellicht plaats zullen vinden. In principe werkt dat ongeveer hetzelfde als in Chicago en wordt er gekeken naar patronen en veelplegers en mogelijke verdachten.