2min

In verband met onterechte staatssteun heeft de Europese Unie in augustus 2016 een boete van liefst 15 miljard uitgedeeld die Ierland moest incasseren bij Apple. Dit in verband met, volgens de EU, onterecht gemaakte belastingafspraken die Apple een oneerlijk concurrentievoordeel op zouden leveren. In juli van dit jaar berichtten wij al dat de Amerikaanse overheid het hier niet mee eens is. Nu blijkt dat de Europese Unie in deze zaak verdere maatregelen tegen Ierland voorbereidt.

Ierland en Apple bereiden zich inmiddels gezamenlijk voor op wat komen gaat. Zeker nu de Amerikaanse overheid meekijkt en de Europese Unie op basis van deze zaak maatregelen tegen andere grote Amerikaanse concerns zoals Amazon en McDonald’s voorbereidt verdient deze zaak de aandacht. Wij staan stil bij de achtergronden. De Europese Unie heeft Ierland opgedragen zo’n 15 miljard aan achterstallige belasting terug te vorderen van Apple. De EU vindt dat Ierland bedrag als onterecht belastingvoordeel heeft geschonken in het kader van een regeling. In de zomer van 2016 heeft zij Ierland opgedragen dit ongedaan te maken en alsnog te incasseren. Om te voorkomen dat lidstaten zo’n EU-aanwijzing negeren heeft de EU de mogelijkheid om een zogenaamde ‘non-compliance’ actie tegen een lidstaat te starten. Nu Apple het bedrag nog niet aan Ierland voldaan heeft en Ierland daarmee akkoord is, vindt de EU dat verdere actie moet worden genomen.

Wat zijn de achtergronden bij de discussie over deze boete?

De reden dat Apple nog niet betaald heeft is overigens een formele. Apple en Ierland hebben gezamenlijk bezwaar aangetekend tegen het standpunt van de EU. Als het bezwaar gegrond verklaard wordt hoeft Apple geen boete te betalen. Het probleem is dat de beroepsperiode 5 jaar kan duren. Het beroep schort de betalingsverplichting niet op. Dit betekent dat Apple nu moet betalen en zij het geld terug krijgt als het beroep slaagt. Nu het om zoveel geld gaat levert dat risico’s op. Enerzijds zouden koersverhoudingen tussen Dollar en Euro in 5 jaar kunnen schommelen. Anderzijds kan dit geld in de tussenliggende periode niet gebruikt worden om rendement mee te behalen.

In eerste instantie hebben Ierland en Apple geprobeerd dat juridisch op te lossen met vrijwaringen. Dit bleek niet de goede weg, dus is besloten gezamenlijke investment managers aan te trekken die het geld beheren in de tijd dat het beroep loopt. Men is nu bezig dit proces af te ronden en een organisatie op te tuigen waarin Apple het geld kan storten en van waaruit gewerkt kan worden. Het lijkt dan ook wat voortvarend van de EU om nu toch formele stappen te zetten.

De EU wil echter een duidelijk signaal over belastingvoordelen afgeven. Bovendien verwacht de EU om actie te nemen tegen Amazon en McDonald’s op dezelfde gronden als waar Apple nu op aangepakt is. Zeker nu zij weet dat Amerika meekijkt wil de EU de zaak principieel aanpakken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.