Op de dag dat bekend werd dat de nieuwe regering een referendum over de sleepwet tegemoet kan zien werd gisteren het regeerakkoord gepresenteerd onder het motto ‘vertrouwen in de toekomst’. Het duurde een ruim half jaar, maar dan ligt er ook 70 pagina’s toekomstmuziek. Wij zetten in dit artikel de belangrijkste maatregelen op het gebied van tech en ICT op een rij.

Wat zijn de belangrijkste punten uit het regeerakkoord voor de tech-sector?

Het regeerakkoord begint met een paragraaf over veiligheid. Hierin lezen we dat de politie digitale experts van buiten de politie aan wil nemen. Daarbij wordt er, verdeeld over diverse ministeries structureel 95 miljoen euro gereserveerd voor cybersecurity. Ter bestrijding van cybercrime wordt er een heuse cybersecurity-agenda ontwikkelt. Hier wil men allerlei protocollen, handboeken en regelingen in ontwerpen. Een andere investering van 10 miljoen wordt vrijgemaakt voor uitvoering van de Wet ComputercriminaliteitIII. Daarnaast zal er aandacht worden geschonken aan beïnvloeding via social media en digitale veiligheid. Ook de sleepnet-wet wordt genoemd. Expliciet is vermeld dat deze wet absoluut niet als sleepnet gebruikt mag worden.

Men kondigt aan dat bij het verlenen van vergunningen voor gokken op internet een expliciete voorwaarde zal zijn dat de aanbieder ook ‘op enigerlei wijze’ in Nederland gevestigd is. Het delen van (digitale) wraakporno wordt strafbaar. Daarnaast wil de overheid gegevens over de identiteit van gebruikers van communicatiemiddelen langer laten bewaren door telecombedrijven.

In de paragraaf over bestuur kondigt de overheid een project ‘open data’ aan. In dit project moet openbare informatie voor de burger toegankelijker worden. Daarnaast wil de overheid het openbaar bestuur sowieso verder digitaliseren. Hier wordt een agenda voor ontwikkeld. Het tot nu toe redelijk anonieme overheidsorgaan ‘bureau ICT-toetsing’ moet projecten toetsen om mislukking te vermijden.

Hoe ziet de overheid digitale communicatie?

De overheid wil meer digitaal gaan communiceren. Daarom gaat zij mijnoverheid.nl verbeteren en de DigID uitgebreider gebruiken. Daarnaast krijgen mensen meer regie over het gebruik van hun gegevens. Daarnaast wil de overheid marktconforme salarissen bieden om ook hoog-specialistische ICT-ers in dienst te kunnen nemen.

In de paragraaf scholing vinden we aandacht voor ‘digitale geletterdheid’ en ’toekomstgericht rekenonderwijs’. Er komt meer aandacht voor technisch onderwijs en er wordt jaarlijks tot 500 miljoen vrijgemaakt voor innovatieve onderzoeken. Als voorwaarde wil de overheid wel meer open toegankelijkheid van IT-toepassingen en samenwerking met het bedrijfsleven.

In de zorg wordt i-WMO en i-Jeugd de standaard. Hiermee wordt door digitalisering de administratieve en financiële druk verlaagd. Verder worden experimentele toepassingen op medisch-etisch gebied in de wachtkamer gezet.

Ten aanzien van de media benadrukt de overheid opnieuw dat zij zich blijft inzetten voor optimale (digitale) persvrijheid. Ook wil zij een niet nader te noemen bedrag voor onderzoeksjournalistiek ter beschikking stellen.

Daarnaast gaat de overheid investeren in de mogelijkheid voor medewerkers om een leven lang te ontwikkelen. Zo kunnen zij ook op ICT-technisch gebied bijblijven.

Wat is de rol van ICT & techniek in de economie en qua innovatie?

Techniek komt ruim aan bod in deze paragraaf. Zo belooft de overheid minder regels voor het bedrijfsleven. Zo kunnen ze beter inspelen op technologische ontwikkelingen. Het wordt voor start-ups en scale-ups bovendien makkelijker om in aandelen in plaats van in geld uit te betalen.

In het beroepsonderwijs krijgt techniek prioriteit. Het Techniekpackt en Platform Betatechniek worden voortgezet.

quantum/hightech/nano/fotonica is als maatschappelijk economisch belangrijk onderwerp aangemerkt. Hier zal de overheid prioriteit aan geven. Als onderdeel daarvan zal zij investeren in Estec en Mainport Eindhoven als high-tech hubs.

Men wil de FINTECH-bedrijven een makkelijkere toegang tot de markt bieden door de vergunningseisen te verlagen.

Onder de Autoriteit Consument en Markt wordt een aparte unit digitale mededinging ingericht om te voorkomen dat grote spelers te veel macht krijgen op internet.

Op het gebied van energie wordt vooral ruimte gemaakt voor innovatie op gebied van duurzaamheid. Qua mobiliteit gaat de overheid voorbereidingen treffen voor de zelfrijdende auto. De bijbehorende privacywetgeving aangaande de reisdata wordt ook direct aangekondigd.

In de landbouw komt er een stimuleringsfonds voor jonge boeren om in innovatie te investeren.

Op het gebied van defensie meldt de regering dat zij opgewassen wil zijn en blijven tegen technologisch hoogwaardige tegenstanders. Daarom wil zij fors investeren in uitbreiding van cybercapaciteit en technologie. Ook wil zij investeren in de digitale beveiliging en bewaking van Nederland.

Tot slot geeft de regering aan ook de Europese begroting meer te willen sturen richting innovatie en duurzaamheid.

Al met al biedt het regeerakkoord veel mooie vooruitzichten op investering en aandacht. We zijn benieuwd hoe de regering dit vertrouwen in de toekomst gaat invullen en houden je op de hoogte!