1 min

Tags in dit artikel

,

De Amerikaanse muziekindustrie start een nieuwe actie tegen muziekpiraterij. De camapgne is vooral gericht tegen kleinere bedrijven als pompstations en winkels, waar soms illegaal gekopieerde cd’s worden verkocht. Tot nu toe richtte de Recording Industry Association of America (RIAA) z’n pijlen vooral op online ruildiensten en de grotere organisaties die zich bezighouden met de verkoop en productie van illegale muziek-cd’s.

Nu het kopiëren van cd’s erg goedkoop is geworden, wordt het voor kleine bedrijven interessant om op kleinere schaal illegale muziek te verhandelen.